Therapeutisch medewerker volwassenenteam Roeselare

Functieomschrijving

CGG Largo biedt ambulante psychotherapeutische begeleiding aan personen met een psychische of psychiatrische problematiek. Het CGG heeft haar vestigingen in Ieper, Roeselare, Veurne en Diksmuide. Meer info over onze organisatie vind je terug op onze website : www.cgglargo.be.

Wij zoeken voor onze vestiging Roeselare een therapeutisch medewerker die ingezet wordt in het volwassenenteam.

Je kernopdracht is het verzorgen van de psychologische hulpverlening voor de doelgroep van volwassenen tussen 24 en 60 jaar die geconfronteerd worden met psychische en/of psychiatrische problemen. Je begeleidt de cliënten in hun zoektocht naar de meest passende psychische hulp, je staat in voor een grondige indicatiestellingsfase met de hierbij horende diagnostische vraagstelling, je zet in op kortdurende therapeutische trajecten (individueel of in groep) en hebt waar nodig aandacht voor het versterken van de context van de cliënt.

Je wordt in deze opdracht ondersteund door een multidisciplinair team. U participeert aan de samenwerkingsverbanden die voor CGG Largo of voor je cliënten belangrijk zijn en neemt deel aan interne en externe werkgroepen met het oog op het optimaliseren van onze werking.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Profiel

 • U hebt een bacheloropleiding binnen het sociaal agogisch werk, bij voorkeur in de toegepaste psychologie.
 • U beschikt over een grondige kennis van de normale levensfasen en psychopathologische beelden bij volwassenen.
 • U hebt een uitstekende therapeutische basishouding van respect, vertrouwen, luisteren.
 • U hebt ervaring op vlak van screening, indicatiestelling en de bijhorende diagnostiek.
 • U vertrekt van een herstelgerichte visie.
 • U kan veranderingsprocessen op gang brengen en inhouden overbrengen aan groepen.
 • U werkt graag in team, maar beschikt over voldoende autonomie en zelfstandigheid om uw opdracht uit te voeren.
 • U hebt een psychodiagnostische opleiding gevolgd of bent bereid die te volgen.
 • U staat in voor een zorgvuldige registratie en dossierbeheer.
 • U beschikt over een eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken voor dienstverplaatsingen.

Jobgerelateerde competenties

 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen
 • Een individuele, groeps- of familiale psychotherapiesessie organiseren De persoon met een zorgbehoefte tijdens oefeningen begeleiden en de reacties observeren (rollenspelen, relaxatie, ...)
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • Discipline: Psychologie
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden Een partnernetwerk uitbouwen
 • Psychologische tests afnemen, het profiel van de persoon evalueren en een psychologisch rapport opstellen
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben

Aanbod

Contract voor onbepaalde duur. 
Vergoeding volgens de barema's van paritair comité 331. 
Ruime bijscholingsmogelijkheden.

Plaats tewerkstelling

CGG Largo J.Lagaelaan 21 8800 Roeselare 
J.Lagaelaan 21 21 8800 ROESELARE 
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Vergoeding volgens de barema's van paritair comité 331.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij karel.vandesteene@cgglargo.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

J. Lagaelaan 21
8800  Roeselare