Tijdelijke Medewerker (m/v)

CAW De Kempen

WERFT AAN

 

voor het team : Wonen en Crisis

Een tijdelijke medewerker (m/v)

 

Wie zijn wij ?

 

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

 

Je zal werken in het team Wonen en Crisis met als opdracht onthaal te bieden aan dak- en thuislozen. Ook dak- en thuislozen in een crisissituatie op vlak van wonen kunnen hier terecht.

Om deze specifieke doelgroep van dak- en thuislozen te bereiken worden er bijzondere inspanningen geleverd. Een onthaal in CAW De Kempen veronderstelt expertise, kennis en methodieken betreffende deze doelgroep en de verscheidenheid aan problematieken.

 

 

Taken

 

 • Onthalen van dak- en thuislozen:

 • Korte en langdurige trajecten aanbieden aan dak- en thuislozen

 • Leggen van contacten met verwijzers, uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden

 • Voor alle opdrachten wordt een actieve deelname aan overlegmomenten verwacht

 • De vragen van de bewoners van sociale opvang ontvangen, beantwoorden en goed communiceren aan collega’s

 

Profiel

 

 • Je hebt interesse om te werken met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen.

 • Je respecteert de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig partijdig werken) van het CAW

 • Je hebt inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: Je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek

 • Je bent stressbestendig: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel van de doelgroep kunnen dragen en hanteren

   

Talenkennis

 

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

Kennis van andere talen is een pluspunt

 

Wat verwachten wij?

 

 • Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW

 • Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling

 • Bereid te werken in een flexibel uurroostersysteem, dwz dat je bereid bent tot avond- en weekendwerk en sporadisch nachten op je wil nemen voor het onthaal en de sociale opvang

 

Wij bieden

 

Een vervangingscontract voor 70% jobtime tot wellicht einde 2019.

Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2.268,84 euro per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit .

Anciënniteit: maximum 5 jaar bij eerste indiensttreding bij CAW De Kempen

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 

Standplaats: Turnhout

 

Datum in dienst: 1 oktober 2019

 

Ben je geïnteresseerd?

 

Surf naar: vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature 'Tijdelijke onthaalmedewerker dak- en thuislozen'.

Vul het formulier voor 18/09/2019 in. Voor meer informatie kan je terecht bij:

of bij

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Herentals op woensdag 25 september in de namiddag. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar : www.caw.be

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC 319.01 barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals