“Toezichthouder- Toezichthoudste/opvang” M/V

Functieomschrijving

Je houdt toezicht bij en verzorgt de kleuters tijdens de middagpauze: je begeleidt het middageten en houdt daarna toezicht op de speelplaats. Na schooltijd houd je toezicht en doe je activiteiten met de kinderen van de kleuter- en lagere school. Je wordt regelmatig gevraagd om mee op uitstap te gaan (kleuters en lagere school).

Contract van onbepaalde duur, start op 01/09/2019, schoolvakanties vrij

15.40u (+ 2 uur extra in overleg) per week. Uren verdeeld over de schooldag, waaronder 12.15u-13.30u en 15.30u-18u.

Leuk en dynamisch team. Veel contact met kinderen en ouders.

Profiel

Je kan goed met kinderen omgaan, je spreekt vlot Nederlands voor het contact met de kinderen en de ouders, en je bent flexibel naar werkuren toe.

Je bent professioneel, pro-actief en communicatief.

Jobgerelateerde competenties

De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden ;

Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven ;

Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...) ;

Het kind wassen en verzorgen ;

Spelactiviteiten organiseren
Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten ;

Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
De ouders, familie en leerkrachten informeren ;

Werken volgens sociale en ethische normen ;

Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen ;

Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar ;

Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar ;

Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder ;

Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding ;

Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst ;

Opvolggegevens van de betrokkene registreren ;

Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel ;

Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's.

Persoonsgebonden competenties

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Zelfstandig werken

Regels en afspraken nakomen

Contactvaardig zijn

Samenwerken als hecht team

 

Vereiste studies

Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs

Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (goed)

Frans (in beperkte mate)

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Deeltijds - 16 uren per week, te presteren in 4 dagen

Dagwerk

Aanbod

Je werkt deeltijds: 15.40u (+ 2 uur extra in overleg) per week (voltijds uurrooster is 37,5 uur per week)

Je krijgt een gewoonwerknemerscontract bij de gemeente van Sint-Pieters-Woluwe. Je ontvangt wel een vast aantal vakantiedagen per jaar van de school(schoolvakanties).Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevrouw Daniëlle Vandewerken van Mooi-Bos (zie contactgegevens).

Plaats tewerkstelling

GEMEENTESCHOOL MOOI-BOS
Doorndal 3 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: directie@gbsmooibos.be

Contact: Mevr. Daniëlle Vandewerken

Voor inhoudelijke informatie kan je mailen en ook bellen op 02 773 18 30

Solliciteren met CV

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij directie@gbsmooibos.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
GEMEENTESCHOOL MOOI-BOS
Charles Thielemanslaan 93
1150  Sint-Pieters-Woluwe