Tolk Arabisch-Berbers-Nederlands voor de sociale dienst van Bond Zonder Naam

De hulpverlening van sociale dienst BZN richt zich onder meer naar kwetsbare mensen in onze samenleving en wil een toegankelijk en kwaliteitsvol eerstelijns hulpverlening realiseren. Sommige cliĆ«nten beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om duidelijk te maken wat het probleem is. Het werken met tolken is dan noodzakelijk om hulpverlening mogelijk te maken.  

Taakomschrijving: tolken/vertalen tijdens de permanentie en de opvolgingsgesprekken van de Sociale dienst Bond zonder Naam

Tijdsbesteding: donderdag: 9u-13u (minimaal 4u per week, maximaal 8u per week)

Eventueel op aanvraag op andere momenten indien de tolk beschikbaar is

Competenties:

-          Goede kennis van Nederlands, Berbers en Arabisch

-          Sociale vaardigheden : communicatief, extravert, sociaal

-          Goed geheugen hebben

-          Goed kunnen luisteren

-          Emotioneel afstand kunnen bewaren en stressbestendig zijn

-          Openstaan voor verschillende culturen

-          Respect voor anderen

-          Kunnen samenwerken in teamverband

-          Openstaan  voor feedback

-          Afspraken naleven (op tijd komen, verwittigen indien niet kan komen/ te laat komen)

-          Onderschrijven van missie en doelstellingen

Inspraak en Participatie :

-        deelname aan de tweemaandelijkse vergadering

-        deelname aan activiteiten en vormingen aangeboden door FD

-        vorming Armoede en Presentie volgen

 

Je krijgt de kans om kennis te maken en samen te werken met mensen van zeer diverse achtergronden en zo jouw blik te verruimen op de samenleving. Een geweldige levenservaring! Met jouw engagement bouw je samen met ons aan een warmere wereld waarin armoede en uitsluiting een onrecht zijn.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: geen
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij pita.vandenbroeck@filetdivers.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociale Dienst Bond Zonder Naam
Rolwagenstraat 49
2018  Antwerpen