Trajectbegeleider werk (bepaalde duur)

 • Je begeleidt, ondersteunt en oriënteert de cliënt in een traject naar werk van bij de intake tot de mogelijke tewerkstelling
  • Je maakt een eerste inschatting van het arbeidsmarkt potentieel van je cliënt
  • Je gaat na welke verwachtingen de cliënt zelf heeft naar tewerkstelling toe
  • Je krijgt zicht op de mogelijkheden van de cliënt
  • Je motiveert en stimuleert je cliënt om het traject tot een goed einde te brengen
  • Je zorgt ervoor dat het traject leidt naar werkervaring die binnen de mogelijkheden ligt van de cliënt
  • Je verwijst je cliënt, indien nodig, door naar een aangepast voortraject
  • Je onderhoudt nauwe contacten met je collega’s
 • Je onderhoudt nauwe contacten met werkgevers en technisch begeleiders op de werkvloer
  • Je benadert werkvloeren op zoek naar geschikte tewerkstellingsplaatsen voor jouw cliënten
  • Je gaat ter plaatsen om trajecten te evalueren en bij te sturen
  • Je houdt de vinger aan de pols doorheen het traject en stemt af met alle betrokkenen
 • Je staat in voor het bijhouden van een cliëntdossier in het kader van de hulpverlening aan de cliënten
  • Je zorgt voor een registratie van je cliënt in een cliënt volg-systeem
  • Je registreert de contacten met je cliënt
  • Je registreert de opleidingen en de resultaten van opleidingen van je cliënt
  • Je houdt cijfers bij voor het opmaken van jaarverslagen
 • Je staat in voor het geven van vorming en opleiding aan je cliënten om hen in hun zoektocht naar werk beter voor te bereiden op allerhande situaties en de verschillende gangbare documenten
  • Je geeft naar gelang je expertisegebied vorming aan je cliënten (CV opmaken, werking sociale zekerheid, werking verschillende OCMW diensten, sollicitatietraining,…)
  • Je leidt cliënten toe naar vorming van externen
 • Je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het beleid door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van de dienst gerealiseerd worden
  • Je analyseert en speelt relevante signalen uit het werkveld door: preventie- en signaalfunctie
  • Je volgt mee regionale en algemeen maatschappelijke ontwikkelingen op
  • Je bent alert voor situaties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende
  • Je zorgt voor ken- en stuurgetallen om de beleidsopties te ondersteunen
 • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een goede samenwerking en een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening
  • Je neemt constructief deel aan interne en externe vergaderingen
  • Je rapporteert aan je leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake de uitvoering van taken en projecten,…
  • Je formuleert verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere klantgerichte dienstverlening
  • Je onderhoudt nauwe contacten met de personeelsdienst, de maatschappelijk werker van je cliënt, de begeleider op de werkvloer,…
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Stationstraat 80
2300  Turnhout