Trajectbegeleider regio Antwerpen (Mechelen)

Doel van je functie
Het inburgeringsprogramma maakt inburgeraars wegwijs in Vlaanderen. Het bestaat uit:
• individuele begeleiding,
• lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO),
• NT2,
• loopbaanoriëntatie.
Dit programma wordt ook het primaire inburgeringstraject genoemd. Als trajectbegeleider zorg je dat de cliënt alle onderdelen van het programma volgt, en dat het vormingsprogramma vlot verloopt. Je verzorgt ook de overdracht naar het secundair traject dat niet door het Agentschap Integratie en Inbur-gering georganiseerd wordt. Meer informatie vind je op www.integratie-inburgering.be.


Je verantwoordelijkheden
• Je werkt een traject uit op maat van je cliënt, je volgt dit op en stuurt bij zodat je cliënt het beste resultaat behaalt.
• Je informeert en motiveert je cliënt, je bouwt een positieve relatie op. Je biedt een realistisch beeld over wat kan en niet kan.
• Je zoekt mee naar oplossingen binnen de grenzen van onze dienstverlening. Indien nodig verwijs je je cliënt door naar de gepaste dienst met als doel drempels te verlagen.
• Je bevordert zelfredzaamheid van de cliënten.
• Je verwerkt de gegevens van de cliënt in een online opvolgsysteem en je staat in voor de admi-nistratie van de dossiers.
• Je onderhoudt contacten en maakt afspraken met de verschillende scholen die cursussen NT2 organiseren.


Je profiel
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Het spreken van een andere taal is een pluspunt.
• Je hebt kennis van of ervaring met de doelen, methodieken en instrumenten die het primaire inbur-geringstraject vormgeven.
• Je hebt kennis van of ervaring met de regelgeving inburgering, de sociale kaart en de actoren werk-zaam binnen NT2.
• Je hebt kennis van of ervaring met verblijfsprocedures en de procedure diplomagelijkschakeling.
• Je hebt de nodige vaardigheden om cliënten te begeleiden.
• Je bent klantvriendelijk en hebt een coachende houding.
• Je kan goed omgaan met diversiteit.
• Je kan werken met MS Office.
• Je bent flexibel en teamgericht ingesteld.


Wat bieden we jou?
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 1 jaar (tot eind 2019)
• Een loon volgens barema B1c/B1b van PC 329.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woon-werkver-keer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je standplaats is Mechelen


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via mail. Je stuurt ten laatste op 18 januari 2019 jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van referentie “trajectbegeleider – regio Ant-werpen”.
Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een sa-menleving waar herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en inter-nationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be

 

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel