Trajectbegeleider REGIO LIMBURG (STANDPLAATS HASSELT) - VERVANGINGSCONTRACT

Doel van je functie
Begeleiden en ondersteunen van nieuwkomers tijdens het inburgeringsprogramma. Het inburgeringsprogramma maakt inburgeraars wegwijs in Vlaanderen. Het bestaat uit:
• individuele begeleiding
• lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO)
• NT2
• loopbaanoriëntatie.
Dit programma wordt ook het primaire inburgeringstraject genoemd. Als trajectbegeleider zorg je dat de cliënt alle onderdelen van het programma volgt, en dat het vormingsprogramma vlot verloopt. Je verzorgt ook de over-dracht naar het secundair traject dat niet door het Agentschap Integratie en Inburgering georganiseerd wordt. Meer informatie vind je op www.integratie-inburgering.be.

Je verantwoordelijkheden
• Je werkt een traject uit op maat van je cliënt, je volgt dit op en stuurt bij zodat je cliënt het beste resultaat behaalt.
• Je informeert en motiveert je cliënt, je bouwt een positieve relatie op. Je biedt een realistisch beeld over wat wel en niet kan.
• Je zoekt mee naar oplossingen binnen de grenzen van onze dienstverlening. Indien nodig verwijs je je cliënt door naar de gepaste dienst met als doel drempels te verlagen.
• Je bevordert zelfredzaamheid van de cliënten.
• Je verzorgt mee het eerste gesprek met potentiële inburgeraars om hen te informeren over het inburgerings-traject en bekijkt de opties voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Je doet de eerste intake NT2 van de inburgeraar en verwijst door naar een gepaste cursus Nederlands. Je zorgt voor een goede overdracht van de inburgeraar (administratief en inhoudelijk) naar je collega trajectbegeleider als die de inburgeraar verder begeleidt doorheen het inburgeringstraject.
• Je verwerkt de gegevens van de cliënt in een online opvolgsysteem en je staat in voor de administratie van de dossiers.
• Je onderhoudt contacten en maakt afspraken met de verschillende scholen die cursussen NT2 organiseren.

Je profiel
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Het spreken van een andere taal is een plus-punt.
VACATURE AGENT SCHAP INT EGRAT IE EN INBURGERING / Trajectbegeleider .2 / 3
• Je hebt kennis van of ervaring met de doelen, methodieken en instrumenten die het primaire inburgerings-traject vormgeven.
• Je hebt kennis van of ervaring met de regelgeving NT2 en inburgering, de sociale kaart en de actoren werk-zaam binnen NT2.
• Je hebt kennis van of ervaring met verblijfsprocedures en de procedure diplomagelijkschakeling.
• Je hebt de nodige vaardigheden om cliënten te begeleiden.
• Je bent klantvriendelijk en hebt een coachende houding.
• Je kan goed omgaan met diversiteit.
• Je kan werken met MS Office.
• Je bent flexibel en teamgericht ingesteld.
Wat bieden we jou?
• Een boeiende job in een team van enthousiaste collega's.
• Voltijds vervangingscontract wegens langdurige ziekte.
• Een loon volgens barema B1c/B1b van het PC 319.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
• Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag.
• Hospitalisatieverzekering.
• Groepsverzekering.
• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.
• Een interessante verlofregeling.
Je standplaats is Hasselt. Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar andere vestigingsplaatsen.:

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 5 juli 2020 jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie "Trajectbegeleider regio Limburg (Hasselt)".

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenle-ving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migra-tie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.