Trajectcoach sociale economie

 

 

Vacature trajectcoach in project sociale economie LD3 vzw

 

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra in het Brusselse en een sociale onderneming, en heeft als opdracht het bouwen van participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt.

In dit licht start Lokaal Dienstencentrum Miro, gelegen in de Wielswijk in Vorst, een klusdienst met de gezegende naam Ou(t)ils.

LD3 vzw werd in 2017 erkend als PIOW (Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) met een project in infrastructuurbeheer, waarbinnen op heden vier doelgroepmedewerkers (artikel 60) aan de slag zijn. De klusdienst Ou(t)ils is, onder impuls van het wijkcontract ‘Wiels aan de Zenne’, een verdere uitbreiding van onze activiteiten als sociale onderneming.

Functie

Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een trajectcoach voor de klusdienst Ou(t)ils, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

-          Je neemt de rekrutering en instroom van doelgroepmedewerkers ter harte, in nauwe samenwerking met OCMW Vorst

-          Je volgt het vormingstraject bij partner FTQP op

-          Je bent verantwoordelijk voor de competentieontwikkeling tijdens het traject en organiseert daartoe per werknemer een opleidings-en ontwikkelingstraject gericht op doorstroom naar opleiding en/of werk

-          Je ondersteunt de medewerkers in hun opleidings- en werktraject en je bereidt de medewerker voor op de uitstroom

-          Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke jaarrapportage aan Brussels Gewest op

-          Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen

-          Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en het uitbreiden van het werkgeversnetwerk

-          Je geeft vorming (ondermeer sollicitatietraining)

-          Je staat borg voor de nazorg op het einde van het traject van de doelgroepmedewerker

Aangezien de klusdienst pas operationeel wordt in februari 2020, en één en ander nog verder op poten moet worden gezet, wordt van de trajectcoach verwacht om vooraf volgende taken eveneens op te nemen:

-          Communicatie van het aanbod

-          Interne processen in functie van operationalisering klusdienst

-          Evaluatieprocedures uitgevoerde klussen

In februari 2020 komen de eerste ‘afgestudeerde’ doelgroepmedewerkers in dienst.

Vereiste kerncompetenties

1/ Flexibiliteit

 •    Vlot schakelen tussen taken, urgenties kunnen opvangen
 •    Maatwerk, zich aanpassen aan de mogelijkheden van de doelgroepmedewerker
 •    Flexibiliteit en creativiteit in werkmethodes, innoveren

2/ Openheid

 •    Afstand kunnen nemen van eigen denkkaders
 •    Kleine verwezenlijkingen appreciëren
 •    Open staan naar resultaat,
 •    Zaken bespreekbaar durven maken, niet rond de pot draaien, ook bij moeilijke boodschappen
 •    Benaderbaar, aanspreekpunt voor de doelgroepmedewerker
 •    Luisterbereid

3/ Klantgerichtheid

 •    Respect, gelijke behandeling van iedereen
 •    Vertrouwensband opbouwen in professioneel kader
 •    Inspelen op wensen en behoeften van de doelgroepmedewerkers, randvoorwaarden in orde brengen
 •    Rekening houden met de specifieke competenties en talenten van de doelgroepmedewerkers, het beste en het hoogst haalbare eruit halen maar met blijvend respect voor het individu
 •    Voor de doelgroep
  •   Empowerend werken , stimuleren van het benutten van de eigen kennis en kracht, de zelfredzaamheid bevorderen
 •    Voor jezelf
  •   Beslissingen maken en fouten onderkennen
  •   Verantwoordelijkheid
  •   Betrokken zijn
  •   Omgaan met spanningsveld met andere collega’s: leerproces vs. rendement, doel voor ogen blijven houden
  •   Informatiedoorstroom garanderen
  •   Preventie- en signaalfunctie met betrekking tot de te behalen beleidsdoelstellingen
 •    Voorbeeldfunctie
 •    Gelijke behandeling van alle doelgroepmedewerkers
 •    Eerlijk zijn t.a.v. de mogelijks te behalen resultaten
 •    Ethisch handelen, deontologische code
 •    Beroepsgeheim respecteren
 •    Discretie garanderen, dit ook leren aan DGM
 •    Empathisch luisteren, analyseren, doorverwijzen
 •    Kennis van de  Brusselse sociale kaart en de arbeidsmarkt 
 •    Zit samen met verschillende partijen om tot een oplossing te komen
 •    Werkt zelfstandig
 •    Beslissen: knopen doorhakken
 •    Ondernemen: denken in termen van opportuniteiten in plaats van belemmeringen
 •    Zin voor verantwoordelijkheid
 •    Conflictbeheersing
 •    Bemiddelen bij interpersoonlijke conflicten
 •    Zich inleven om beter te begrijpen
 •    Actief bevragen, om het niet-verbale geuit te krijgen

4/ Eigenaarschap

5/ Integriteit

Functiespecifieke competenties

 

1/ Probleemoplossend vermogen = problemen herkennen, zoeken naar mogelijk oorzaken en efficiënte oplossingen voorstellen en uitvoeren

2/ Empathisch = zich inleven en rekening houden met gevoelens, behoeften en wensen van anderen, al dan niet-rechtstreeks geuit

3/ Visie: in staat zijn om zaken op een afstand te bekijken en ze in hun ruimere context te plaatsen

 •    Op lange termijn denken
 •    Doelgericht werken, stap voor stap zonder doelstellingen uit het oog te verliezen
 •    Vakkennis bezitten over eigen job als trajectcoach, maar ook in de domeinen waarin de organisatie actief is (klussen, schoonmaak, horeca), weten wat de noden zijn van de arbeidsmarkt
 •    Voortgangscontrole van de doelgroepmedewerker op basis van een gepersonaliseerd traject, vlot (be)oordelen bij evaluaties
 •    Met collega’s, partners, werkgevers, OCMW, doelgroepmedewerkers
 •    Pleegt overleg, staat open voor ideeën en opinies van anderen
 •    maakt afspraken, deelt relevante informatie en ervaringen
 •    stimuleert kennisoverdracht
 •    Zoekt de win-win
 •    Uitbouwen van partnerschappen (bvb werkgevers)
 •    Inspringen, ook buiten de eigen verantwoordelijkheden om collega’s te helpen

4/ Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen persoonlijk belang dient

Vereiste vaktechnische competenties

Je bent goed Nederlandstalig,Franstalig en Engelstalig.

Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.

Je hebt kennis van de Office-toepassingen.

Plaats in de organisatie

 

Je gaat aan de slag in een organisatie met in totaal een 20-tal medewerkers. Je werkt nauw samen met de centrumverantwoordelijke in Miro, de trajectcoach horeca, en de directeur.

Werkplaats: De Merodestraat 449 1190 Brussel

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD3 vzw biedt u een halftijdse functie (19u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1b van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit, voltijds : 2553 euro bruto – 10 jaar anciënniteit, voltijds: 3148 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement. De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 15/12/2019 om 12u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie trajectcoach’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 20/12/2019. Je wordt minstens drie dagen vooraf gecontacteerd en desgevallend uitgenodigd. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Indiensttreding bij voorkeur begin januari 2020.

 

 

 

 

 

.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij karen@ld3.be
  met referentie sollicitatie trajectcoach
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Miro
Merodestraat 449
1190  Brussel