Trajectmedewerker / maatschappelijk werker (30,4u)

OBRA|BAKEN vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun netwerk.

OBRA|BAKEN vzw heeft onder meer een uitgebreide forensische werking voor justitiabelen met een (vermoeden van) beperking. Voor deze werking zijn wij op zoek naar een trajectmedewerker, die mee instaat voor de instroom, doorstroom en uitstroom van onze (jong)volwassen cliënten met een forensisch profiel.

 

Deze opdracht houdt onder meer in:

 • In samenwerking met je collega’s verzorg en ondersteun jij een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van onze cliënten met een forensisch profiel
 • Je ondersteunt cliënten in de uitbouw van een intersectoraal en integraal hulpverleningstraject/-netwerk op maat
 • Je bent lid van het forensisch ‘team loket’, waar alle aanmeldingen en hulpvragen ontvangen en behandeld worden; je werkt nauw samen met het ‘loket’ van de reguliere werking
 • Je helpt mensen de voor hen best passende zorg te vinden; je kent niet enkel het aanbod intern maar weet mensen ook gericht door te verwijzen naar externe diensten
 • Je bent lid van het intern forensisch expertiseteam en neemt deel aan teamvergaderingen en expertiseoverleg
 • Je deelt expertise en geeft advies/vorming aan zowel interne medewerkers als externe partners inzake cliënten die zij begeleiden omtrent waar zij met welke hulpvraag terecht kunnen (sociaal-administratief, regelgeving, diensten en voorzieningen,…)
 • Je neemt deel aan intern en extern casusoverleg en intervisie met partners in welzijn en justitie en adviseert inzake het reclasseringstraject van onze cliënten die in de gevangenis verblijven
 • Je werkt niet enkel vóór cliënten, maar ook mét hen
 • Je hebt daarnaast een uitgebreide administratieve opdracht (sociale administratie, aanmeldingen, contracten,…)
 • Je standplaats is het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg, maar je werkt vaak  mobiel en outreachend over gans Oost-Vlaanderen

 

Verwachtingen:

 • Je hebt relevante (min. 3 jaar, excl. stage) ervaring in het maatschappelijk werk met (jong)volwassenen met een meervoudige problematiek
 • Je hebt een doorgedreven kennis van het hulpverleningslandschap en de intersectorale mogelijkheden voor (jong)volwassenen met een complexe problematiek die ‘tussen sectoren vallen’; je kent niet enkel de gespecialiseerde  hulpverlening, maar ook 0de en 1e lijndiensten, projecten, lokale partners,…
 • Je hebt kennis van/ervaring met de VAPH sector/-regelgeving (IDO, PVF, MaNo, enz.)
 • Ervaring in werken met mensen met een forensisch profiel en kennis van regelgeving en andere diensten die werken met die doelgroep strekt tot aanbeveling
 • Je volgt intersectorale beleidsontwikkelingen en regelgeving op de voet; je weet deze te implementeren in de praktijk en collega’s gericht en accuraat te informeren
 • Je bent warm en ontvankelijk
 • Je bent sterk in vraagverheldering en samen zoeken naar/onderhandelen in de optimale match tussen vraag en aanbod
 • Je bent een ‘teamplayer’ maar kan ook goed zelfstandig werken
 • Je hebt een flexibele en proactieve instelling
 • Je bent een doener en een doorzetter en creatief in het zoeken naar mogelijkheden
 • Je bent sterk in (sociale) administratie
 • Je hebt een uitgebreide kennis van Word, Excel, Outlook, Office 365
 • Je staat open voor coaching en streeft naar optimalisering en vernieuwing
 • Je onderschrijft het waardenkompas, visie en missie van OBRA|BAKEN vzw
 • Je bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen (tegen officiële kilometervergoeding); je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Een deeltijds contract (30,4/38) van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01 (niveau A1)
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentie-ontwikkeling en kwaliteit

 

Wij bieden jou:

 • Een deeltijds contract (30,4/38) van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01 (niveau A1)
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentie-ontwikkeling en kwaliteit

 

Hoe solliciteren?

Hebben we je warm gemaakt voor een job als trajectmedewerker bij OBRA|BAKEN vzw? Stuur dan je cv, sollicitatiebrief en pasfoto naar annelien.genbrugge@obrabaken.be. Voor vragen of meer info kan je terecht bij Annelien Genbrugge op 0472/69 64 88.

Je kan solliciteren tot en met vrijdag 18 januari.

Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in de laatste week van januari.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij annelien.genbrugge@obrabaken.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Groot Begijnhof 10
9040  SINT-AMANDSBERG