Tumbador vzw

Kort samengevat: Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van personen met een handicap (PmH) in Guatemala en Peru. Wij doen dat door vrijwillige kinesitherapeuten naar ginder te sturen om er te werken met personen met een handicap.

Wat doet Tumbador vzw?

Kort samengevat: Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van personen met een handicap (PmH) in Guatemala en Peru. Wij doen dat door vrijwillige kinesitherapeuten naar ginder te sturen om er te werken met personen met een handicap. Onze vrijwilligers analyseren de noden, leiden lokaal medisch personeel op en zien erop toe dat de in België ingezamelde fondsen goed worden besteed.

Waar komt die rare naam vandaan?

El Tumbador is een bergdorpje in Guatemala. Hier was het eerste door ons gesteunde revalidatiecentrum gevestigd. Momenteel draait het centrum in El Tumbador volledig autonoom, onder leiding van bekwame lokale mensen. Tumbador vzw steunt intussen wel drie andere projecten: in Ayacucho en San Miguel (Peru) en in San Rafael (Guatemala).

Waarom Guatemala en Peru?

Dat Tumbador vzw is neergestreken in Guatemela en Peru is geen toeval. Deze landen hebben immers een enorme achterstand op het vlak van gehandicaptenzorg en revalidatie. In ontwikkelingslanden hebben personen met een handicap vaak geen kansen. Ze worden door de overheid aan hun lot overgelaten en zijn veroordeeld tot een leven zonder toekomst. Tumbador vzw wil deze mensen in de eerste plaats revalidatie aanbieden, maar hen ook de kans geven om te studeren, mensen te leren kennen, te sporten, uitstappen te maken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de begeleiding van de familie zodat zij thuis beter leren omgaan met hun kind. Kortom: wij willen hen een kans geven om te werken aan hun sociale integratie.

Waar komt het geld vandaan?

Een belangrijk deel van de fondsen is afkomstig van giften door particulieren en bedrijven. Maar het gros van de werkingskosten wordt ingezameld door enkele honderden Belgische vrijwilligers. Die doen dat ondermeer door te gaan helpen in het Sportpaleis en op de zomerfestivals, door de Dodentocht te wandelen in ruil voor sponsoring, en door quizzen, benefietmanifestaties, infoavonden en andere evenementen te organiseren. Ook scholen en jeugdverenigingen zetten af en toe acties op poten ten voordele van Tumbador.

Wat kan ik doen?

Er zijn tientallen manieren waarop je Tumbador vzw kan helpen. Je kan (eenmalig of maandelijks via domiciliëring) een gift overmaken op onze rekening IBAN: BE20 3204 4372 5156 - BIC: BBRU BE BB. Giften van €40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan bijvoorbeeld ook komen werken als vrijwilliger in het Sportpaleis, op de zomerfestivals of op één van onze andere evenementen. Verder kan je naar onze activiteiten komen of zelf een evenement op poten zetten. Meer informatie onder de tab Steun ons.

Tumbador vzw

Ganzendries 10
2920 Kalmthout

Contacteer Tumbador