Twee voltijdse (praktijk)lectoren a.i. Verpleegkunde voor de bacheloropleiding Verpleegkunde – campus Brussel

Je maakt deel uit van het onderwijsteam verpleegkunde Odisee campus Brussel - Terranova. De bacheloropleiding Verpleegkunde Odisee wordt aangeboden te Brussel, Aalst en Sint-Niklaas.

Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk correct en praktisch uitwerken van de lessen en het lesmateriaal en voor het ontwikkelen en toepassen van gepaste begeleidings-, doceer- en evaluatievormen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en –middelen en nieuwe technologieën in het leerproces.

Taakinhoud

 •          Je verzorgt lesactiviteiten binnen het domein van verpleegkundige deskundigheid.
 •          Je begeleidt studenten bij projecten, stages, afstudeerprojecten, …
 •          Je begeleidt studenten in hun talentontwikkeling en coacht hen in hun groei naar beginnende professional.
 •          Je werkt mee aan maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksprojecten.

 

Profiel

 •          Je beschikt over een bachelordiploma in de Verpleegkunde, bij voorkeur aangevuld met een masterdiploma en/of een pedagogisch diploma.
 •          Je voelt je aangetrokken tot onderwijsontwikkeling en het uitbouwen van een nieuw curriculum.
 •          Je hebt leservaring in het hoger onderwijs.
 •          Je hebt ruime praktijkervaring binnen het verpleegkundig vakgebied (bij voorkeur minstens 5 jaar) en je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied.
 •          Je bent een gepassioneerde lesgever en coach, houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen.
 •          Je staat open voor onderzoeks- en vakgerichte bijscholing. Interesse in verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is een pluspunt.
 •          Je neemt verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie ondersteunende taken zoals deelname aan commissies, organisatie van stages, infodagen,…
 •          Je hebt aandacht voor eigen professionalisering, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij tot de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
 •          Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen, zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
 •          Je bent resultaatgericht en hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 •          Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag stellen en streeft voortdurend naar verbetering.
 •          Je bent communicatief vaardig en kan in een divers team functioneren.
 •          Je bent een actieve netwerker en onderhoudt een structurele interactie met het werkveld.
 •          Je kan zeer vlot ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van het werk.
 •          Je beschikt over rijbewijs B en een wagen, je bent bereid je te verplaatsen in het kader van stagebegeleiding.

Ons aanbod

 •             Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 •             Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 •             Een voltijdse aanstelling (100%) als (praktijk)lector a.i. met ingang van 1 september 2019 gedurende één volledig academiejaar, met mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van opportuniteiten en gunstige evaluatie.
 •             Afhankelijk van de opdracht, taakinhoud en het diploma bieden we een aanstelling aan als praktijklector (weddeschaal 316) of lector (weddeschaal 502). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 •             Afhankelijk van de competenties van de kandidaten kan Odisee beslissen deze vacature op te splitsen in deelopdrachten. Opdrachten van minder dan 50% worden toegekend als bediende-gastprofessor.
 •             Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 •             Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 •             De opdracht wordt hoofdzakelijk uitgeoefend op campus Brussel. Verplaatsingen naar andere campussen en stageplaatsen behoren tot de mogelijkheden.
 •             Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling

 

Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 15 augustus 2019

online te solliciteren via werken bij Odisee?

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden, worden uitgenodigd voor een praktische/didactische proef en een interview op dinsdag 20 augustus of woensdag 21 augustus 2019 op campus Aalst.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kun je via e-mail verkrijgen bij Kathy Pletinckx, opleidingshoofd Verpleegkunde, via kathy.pletinckx@odisee.be

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst bij Caroline Verdoodt: tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

 

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2019 t.e.m. 15 augustus 2019.

 

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie Ref. 2019/STAT/31
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000  Brussel