2 voltijdse verantwoordelijken voor Vlaamse vormingsfondsen (min. 80%) m/v/x

Vlaamse vormingsfondsen in de socialprofitsector?
We zoeken 2 projectverantwoordelijken voor de ontwikkeling en de organisatie van de activiteiten van Vlaamse vormingsfondsen:

 • Eén voor de vormingsfondsen van de sectoren ‘opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten’ (PC319.01) én de ‘Vlaamse welzijns- en gezondheidssector’ (PC 331).
 • En één projectverantwoordelijke voor de vormingsfondsen van de sectoren ‘lokale diensteneconomie’,  de socioculturele sector (PC 329) en de gezinszorg (PC 318.02).

Deze vormingsfondsen, ook wel 'fondsen risicogroepen' genaamd, zijn opgericht en worden beheerd door sectorale sociale partners. Het doel ervan is vorming, opleiding en tewerkstelling in de betrokken sector te stimuleren.
Meer weten: www.vivosocialprofit.org/samenwerking-fondsen en www.vivosocialprofit.org/aanbod-per-sector

Jouw opdracht:
T.o.v. de sector waarvoor je verantwoordelijk bent

 • Je organiseert de raden van beheer van het vormingsfonds en voert de genomen beslissingen uit. Hiervoor overleg je met de directeur van VIVO.
 • Samen met de sectorale beheerders ijver je voor een optimale besteding van de inkomsten van het vormingsfonds. Je werkt acties uit die werkgevers uit de sector stimuleren om te blijven inzetten op vormingen én hen inspireren om initiatieven te nemen rond bijvoorbeeld werkbaar werk van hun werknemers of instroom in hun organisatie.
  Dit realiseer je door rond een thema of voor een doelgroep te onderzoeken welke (financiële) ondersteuning er haalbaar is en/of nieuwe initiatieven voor je sector of meerdere sectoren voor te stellen voor de beheerders.
 • Ter voorbereiding van een beslissing consulteer je het werkveld en onderhandel je over inhoud en prijs met externe partners. Alle informatie verwerk je in nota’s die je voorlegt aan de beheerders.
 • Na hun beslissing is het jouw taak om
  samenwerkingsovereenkomsten met externe partners af te sluiten en de  administratieve én financiële opvolging ervan te organiseren.
  te gaan voor de promotie van een bepaalde actie naar de werkgevers.
  de realisatie, financiële opvolging en evaluatie op punt te stellen.
  taakafspraken te maken met het fondsenteam rond de concrete uitvoering.
 • Voor de fondsen waarvoor je verantwoordelijk bent,
  bewaak je de financiën (betalingen, begroting, jaarrekening, balans)
  zorg je ervoor dat alle formaliteiten naar de overheid in orde zijn.

T.o.v. het team

 • Je stuurt samen met je collega projectverantwoordelijke de medewerkers van het fondsenteam aan.
 • Je werkt en denkt actief mee in het grotere VIVO-team (teamvergaderingen, werkgroepen, studiedagen en activiteiten).
 • Je rapporteert aan de directeur.

Jouw profiel:

 • Je bent creatief, neemt graag initiatief en bent gedreven om allerlei acties (mee) uit te werken.
 • Je bent goed in administratief en financieel beheer.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring in de social-profitsector. Je wilt de eigen sectoren verkennen en de evoluties hierin volgen.
 • Je kunt flexibel (samen)werken op meerdere niveaus en wilt een netwerk van partners uitbouwen.
 • Plannen en organiseren is jouw sterke kant.
 • Je weet een team te enthousiasmeren.
 • Je bent Nederlandstalig en beschikt over een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring en/of bijscholing.
 • Je bent doelgericht in schriftelijke en mondelinge communicatie. Je hebt kennis van moderne communicatietools.

Aanbod:

 • Je inzet wordt beloond met een aantrekkelijk salaris (barema 1.80 volgens het Paritair Comité 330), waarbij tot 10 jaar relevante anciënniteit kan worden mee genomen.
 • Dit salaris wordt aangevuld met een vergoeding voor woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ADV-dagen en groepsverzekering.
 • Je kan telewerken (52 dagen op jaarbasis voor een voltijdse).
 • Je hebt een flexibele uurregeling.
 • Je krijgt veel vormings- en ontwikkelingskansen.
 • Je werkplek ligt op 1.2km van Noord-station.

Interesse?
Een boeiende job voor wie een uitdaging zoekt in een aangename werkomgeving met veel opportuniteiten qua vormingen, arbeidsomstandigheden. Ben je creatief, accuraat en geboeid door de socialprofitsector? Twijfel dan niet. Stel je kandidaat.
Stuur vóór 25 september 2019 jouw motivatiebrief en CV per e-mail  naar vacature@vivosocialprofit.org ,
met duidelijke vermelding in de titel van ‘Projectverantwoordelijke fondsenteam’.  
Hoewel deze functie inhoudelijk binnen de VIVO werking valt, berust het officiële werkgeverschap bij de “zusterorganisatie” Vlaamse Social-Profitfondsen (VSPF vzw, zie www.vspf.org )

Wens je meer informatie over de functie?

Tel 02/250.37.77 of vacature@vivosocialprofit.org
Bezoek ook onze websites:  www.vivosocialprofit.org en https://www.vivosocialprofit.org/samenwerking-fondsenSelectieprocedure
Na een selectie op basis van brief en cv, worden de gekozen kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en test in de week van 7/10. Er wordt erna zo snel mogelijk beslist.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacature@vivosocialprofit.org
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
VIVOvzw
Saincteletttesquare 13-15
1000  Brussel