Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x)

Child Focus legt zich toe op de aanpak en de preventie van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. De organisatie, gevestigd in Brussel, telt 60 vaste medewerkers naast 550 vrijwilligers actief in het gehele land. Om de fondsenwervingsactiviteit verder uit te bouwen is Child Focus op zoek naar een ervaren professional.

Child Focus is een onafhankelijke organisatie en genereert haar inkomsten deels vanuit de overheid en deels vanuit private bronnen, zoals (recurrente) giften van burgers, legaten, financiële sponsoring vanuit het bedrijfsleven, zakelijke samenwerkingsverbanden, tombola’s en solidariteitsacties geïnitieerd vanuit de samenleving. Daarbij wordt gekozen voor diversifiëring, efficiëntie en duurzaamheid.

Voor indiensttreding binnen de afdeling “ Generositeit ” is Child Focus op zoek naar een

Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x)

Rapporteert aan de coördinator “Cel Generositeit“ die vervolgens rapporteert aan de Directeur Communicatie.

Doel:

Ondersteunen van de Coördinator Generositeit bij de ontwikkeling en realisatie van het fondsen-, donatie-, en relatiebeleid, zodat Child Focus nu en in de toekomst beschikt over de gewenste financiële middelen. Dit impliceert :

 1. Meewerken aan de werving van nieuwe schenkers, versterken van hun engagement en bestendigen van de opgebouwde relatie.
 2. Fungeren als aanspreekpunt voor de schenkers, via mail en telefonische contacten.
 3. Beheren van de donateurs-database, inclusief interactie met dienstenleveranciers en banken.
 4. Ondersteunen van de cel fondsenwerving, zowel administratief als bij de dagelijkse werkorganisatie.

 Je functie en verantwoordelijkheden:

Fondsenwerving

Proactieve en reactieve schenkerscommunicatie :

 • Je verstuurt brieven en e-mails naar schenkers, je verwerkt hun teruggestuurde post en verifieert adresgegevens.
 • Je behandelt binnengekomen klachten.
 • Je onderhoudt telefonische contacten met schenkers.

Ontwikkelen en actueel houden van de handleiding voor het gebruik van de donateurs-database.

Uitvoeren van analyses op het donateurenbestand met de bedoeling de fondsenwerving te optimaliseren en innovatieve acties voor te bereiden.

Intensieve samenwerking met partners.

 Dienstenleverancier

Door-to-door werving (Pepperminds)

Opleiding, coaching en motivatie van de wervers en verzorgen van het nodige materiaal.

Verwerking, opvolging, correctie en beheer van domiciliëringen (SEPA), verwerking en verzending van niet-starterslijsten, behandeling van klachten, opstellen en verzenden van fiscale attesten en administratieve opvolging ervan via het databasesysteem.

Aanvraag van toelatingen bij de diverse partners (gemeentebesturen, bedrijven, enz.).

Ondersteuning van de coördinator fondsenwerving bij de tussentijdse evaluaties met het management van Pepperminds-bedrijf.

Telefonische upgrades (Toma Com)

Vorming en opvolging van de call-operators.

Initiatie en opvolging van een jaarlijkse upgrade-actie of andere telemarketing actie.

Initiatie en opvolging van tweemaandelijkse optimalisatiecampagnes.

Verkoop kantoormateriaal aan KMO’s (Buy Aid)

Voorstelling nieuwe producten en bezorgen van informatie over nieuwe acties en evenementen.

Motivatie van de televerkopers van Buy Aid op regelmatige tijdstippen.

Verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Buy Aid klanten, verschaffen van informatie aan potentiële klanten die zich rechtstreeks tot Child Focus richten.

Ondersteunende administratieve taken

Behandeling van de briefwisseling, mails en verzendingen, e.a. op basis van de gekregen richtlijnen.

Fungeren als back-up van de assistente vrijwilligerswerk en partneriaat.

Deelname aan het wachtsysteem (binnen of buiten de werkuren) voor opsporingsaffichage. Dit betekent dat je maandelijks gedurende een week 24/24 oproepbaar bent (met recup systeem).

Je profiel:

Niveau Bachelor door opleiding of ervaring;

Redactioneel sterk, grondige mondelinge en schriftelijke beheersing van de tweede landstaal;

Minimum basiskennis van databeheer-pakketten zoals Espadon;

Sterk analytisch vermogen, in staat om data-trends te detecteren, met nieuwsgierigheid naar de mensen achter de data;

Grondige kennis van MS Office pakket, agendabeheer en database programma’s;

Nauwgezet en proactief.

We bieden je:

Een uitdagende job in een ambitieuze organisatie die zich ten dienste stelt van de gehele bevolking, met het belang van kinderen voor ogen.

Een voltijdse vervangingsarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.

Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld: (2.042,65€ zonder nuttige ervaring en 2.390,30€  voor 7 jaar nuttige anciënniteit.

Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, een groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse?

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief voor 30 april 2018 naar Els Smedts, HR Officer, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel of per e-mail naar jobs@childfocus.org.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@childfocus.org
  met referentie Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x)
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CHILD FOCUS
Houba de Strooperlaan 292
1020  Brussel