Uit De Marge vzw zoekt een educatief medewerker voor een contract van onbepaalde duur – 70% - standplaats Genk (Sledderlo)

Uit De Marge vzw zoekt een educatief medewerker voor een contract van onbepaalde duur – 70% - standplaats Genk (Sledderlo)
___________________
 
Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. De medewerker draagt de visie van het team en de achterban over de positie van deze kinderen en jongeren uit via het empowerend en emaniciperend werken. 
 
Takenpakket
 
Je gaat (pro)actief aan de slag met ondersteuningsvragen van jeugdwerkingen, zelforganisaties, lokale besturen en andere relevante actoren.
Je ondersteunt politiserende trajecten van kerngroepen met jongeren.
Je geeft vormingen aan jeugdwerkers en vrijwilligers.
Je houdt contact met het werkveld door middel van vormingen, toonmomenten en werkbezoeken.
Je vertegenwoordigt Uit De Marge vzw op voor jou relevante overlegplatformen.
Je doet aan beleidsbeïnvloedend werk door middel van belangenbehartiging.
Je sluit aan op een van onze werkgroepen en ondersteunt deze.
Je neemt deel aan teammomenten.
 
Profielvereisten
 
Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.
 
Kennis en inzicht
 
Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
Je hebt kennis van en inzicht in projectmatig werken.
Je hebt inzicht in praktijken om kennis, inzichten en vaardigheden te versterken en houdingen te beïnvloeden. 
Je hebt een rijbewijs en kunt beschikken over een wagen. 
 
Vaardigheden
 
Je beschikt over organisatorisch talent.
Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatievaardig.
Je legt gemakkelijk contact met jeugdwerkers, beleidsverantwoordelijken en kinderen en jongeren. 
 
 
 
 
 
Houding
 
Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen. 
Je neemt initiatief.
Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
Je bent flexibel en je kunt vlot schakelen tussen verschillende taken.
Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 
Wij bieden
 
Een 0,7 VTE-contract van onbepaalde duur, volgens barema B1b binnen pc 329.01. 
Een uitdagende opdracht in een divers team.
Standplaats Genk
Uitgebreide coaching en ondersteuning.
 
Praktisch
 
Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Murat Badurlu, 0488 17 57 89. 
Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV – ten laatste 27 mei 2019 – naar murat.badurlu@uitdemarge.be.
Indiensttreding zo snel mogelijk.
 
Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Een 0,7 VTE-contract van onbepaalde duur, volgens barema B1b binnen pc 329.01.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij murat.badurlu@uitdemarge.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Uit De Marge vzw -Steunpunt Genk
Henegouwenkaai 29
1080  Brussel