Uit De Marge vzw zoekt een halftijdse jeugdopbouwwerker in Ieper (vervangingscontract

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Ieper. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in de opdracht aangestuurd en gecoacht door een stafmedewerker. Je werkt in nauw overleg met de dienst Welzijn van de stad Ieper.

Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt aan een vertrouwensrelatie met die groepen. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften.
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidsmarkt.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Met het lokale bestuur en de gemeentelijke diensten zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van groepen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.
 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau. 

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen en jongeren als met beleidsverantwoordelijken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je wilt jezelf professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kan soepel schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Andere

 • Je hebt liefst enkele jaren relevante ervaring.
 • Je hebt een rijbewijs.

Wij bieden

 • Een 50%-vervangingscontract (vermoedelijk 6 tot 12 maanden) volgens barema B1c (na zes maanden B1b) binnen pc 329.01.
 • Standplaats: Ieper, in het JOC.
 • Een halftijdse rechtstreekse collega in Ieper.
 • Een uitdagende opdracht in een divers team.
 • Coaching, opleiding en ondersteuning.
 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie contacteer je Bart Neirynck via 0479 29 30 50.
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV naar bart.neirynck@uitdemarge.be ten laatste zondag 23/02/2020.
 • Indiensttreding: onmiddellijk.
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Volgens barema B1c (na zes maanden B1b) binnen pc 329.01.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij bart.neirynck@uitdemarge.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Uit De Marge vzw
Henegouwenkaai 29
1080  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.