Vacature Administratief Coördinator (m/v)

Je coördineert het administratief team en ondersteunt de administratieve en logistieke medewerkers in de uitvoering van hun boekhoudkundige taken, het financieel beleid, de personeels- en loonadministratie, de voorschriften inzake vzw-wetgeving, regelgeving bijzondere jeugdzorg, ICT, infrastructuur en logistieke taken. Je wil je leidinggevende talenten en kennis inzetten en zo mee vorm geven aan de ondersteunende werking van onze organisatie.
OPDRACHTEN
Coördineren en coachen van het administratief team:
Organiseren van teamvergaderingen, teamplanning opstellen en opvolgen,
Individuele medewerkers ondersteunen in hun opdrachten in domein financiën, personeelsadministratie, jongerenadministratie, verzekeringen, ICT en logistieke opdrachten,
Functionerings- en evaluatiegesprekken.
Ontwikkelen en opvolgen van de beleidsplannen in domein financiën, (personeels)administratie, ICT, informatieveiligheid & GDPR, vzw wetgeving:
Opvolgen van ons financieel beleid, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen in onze sector: opvolgen van de subsidie-enveloppe, voorstel maken voor de begroting, administratie opvolgen voor het Agentschap Jongerenwelzijn, financiële opvolging verbouwingswerken,
De boekhouding beheren, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen in onze sector: controle van balans- en resultatenrekeningen, (tussentijdse) financiële rapportering voor directie en Raad van bestuur, opstellen en presentatie van het financieel jaarverslag,
Opvolging personeelsbeleid: opvolging opmaak contracten, beheer personeelsdossiers, loonverwerking opvolgen, opvolging arbeidswetgeving,
Mee vorm geven aan het huisvestings- en veiligheidsbeleid van de organisatie.
Je maakt deel uit van het beleidsteam, samen met de organisatorische en de inhoudelijke coördinator en de algemene directie. Je voert samen beleid en bent communicatiekanaal tussen beleid en je team.
Naar alle medewerkers van Amber:
Je bent aanspreekpunt voor alle vragen betreffende financiën, administratie, logistiek en ICT.
COMPETENTIES
Inhoudelijke kennis van financieel beheer, boekhouding en begroting,
Relevante ervaring in het kader van loon- en personeelsadministratie strekt tot aanbeveling,
Goede kennis van Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) en het werken met microsoft teams,
Je kan je eigen manier van leiding geven inzetten, aansluitend bij de motivatie en de bekwaamheden van de teamleden,
Je werkt vanuit een authentieke, waarderende, empathische basishouding,
Je bent creatief, inventief, motiverend en inspirerend zowel naar de teams als naar het beleid,
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je hanteert een transparante, open communicatiestijl,
Je kent je eigen sterktes en zwaktes en beschikt over een grote zelfreflectie,
Je bent punctueel, hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan probleemoplossend werken,
Goede kennis van het Nederlands.
AANBOD
Jobtime 22 uur/week,
Contract van onbepaalde duur,
Verloning volgens PC 319.01 (administratief personeel klasse 1 of bijzondere functie naargelang diploma),
Flexibele werkagenda, 3 à 4 dagen per week, mogelijks 5 dagen indien nodig,
Je maakt deel uit van een enthousiast leidinggevend team en krijgt de kans om de organisatie mee verder vorm te geven vanuit je verantwoordelijkheidsgebied,
We bieden een boeiende en afwisselende job waarin jij verschil kan maken.
DIPLOMA: 
Bachelor boekhouding, bachelor in office management voor vzw’s of gelijkwaardig door ervaring.
PROCEDURE
Kandidaat stellen kan tot 7 januari 2018 met cv en motivatiebrief, te bezorgen via mailadres marleen.lemmens@ambervzw.be
Er wordt vertrouwelijk met kandidaatstellingen omgegaan.
Een eerste gesprek is gepland op 10 januari in de voormiddag en op 14 januari in de voormiddag 2de ronde..
MEER INFO
www.ambervzw.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij marleen.lemmens@ambervzw.be
  • Indiensttreding:
Werkgever

Tiensesteenweg 88
3360  Korbeek-Lo