Vacature algemeen coördinator Domo vzw

De functie van Algemeen Coördinator van Domo is om de organisatie op inhoudelijk en organisatorisch vlak aan te sturen en om samen met de Raad van Bestuur de beleidsplannen te implementeren. 

De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel van Domo vzw, het ondersteunen en coachen van de lokale afdelingen en het animeren van een netwerk van Domo coördinatoren (afdelingen en autonome Domo vzw’s).  

De Algemeen Coördinator ondersteunt de Raad van Bestuur om de financiële en administratieve opvolging van Domo vzw te verzekeren.  

De Algemeen Coördinator vertegenwoordigt de Domo vzw naar buiten toe en is het eerste aanspreekpunt van de organisatie. De Algemeen Coördinator is een netwerker en samenwerkingsgericht.   

De Algemeen Coördinator rapporteert aan de Raad van Bestuur van Domo vzw.  
 

Takenpakket:
De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing en de dagelijkse werking van Domo vzw. Je stuurt de coördinatoren van de lokale afdelingen aan, zorgt voor goede samenwerking met autonome vzw’s, vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en zorgt voor een goede financiële opvolging.

Concreet:
1. Je bewaakt en promoot de visie en methodes van Domo. Je stelt jaarlijks beleidsplannen en jaarrapporten op en stuurt de organisatie inhoudelijk aan.

2. Je organiseert belangrijke overleggen met de leden van de Raad van Bestuur, partnerorganisaties en met het personeel. Je stuurt het platform van Domo-coördinatoren aan.

3. Je geeft leiding aan het personeel van de vzw. Je volgt de werking van de lokale afdelingen op en stuurt bij waar nodig.

4. Je geeft vorm aan het uitbreidingsbeleid van Domo vzw in samenwerking met de autonome vzw’s. Je prospecteert voor nieuwe afdelingen, stuurt nieuwe opstartende afdelingen aan door bijvoorbeeld het opstellen van een actieplan; het organiseren van opleidingen en het coachen van de coördinator / vrijwilligers.

5. Je bent eerste aanspreekpunt voor Domo vzw en vertegenwoordigt samen met de Raad van Bestuur de organisatie naar buiten toe.

6. Je ondersteunt de Raad van Bestuur om de financiële en administratieve opvolging van de vzw te verzekeren. Je organiseert regelmatig overleg met betrekking tot deze opvolging.

7. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en coördinatie van financierings- en subsidieaanvragen en -rapporteringen.

8. Je rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Bestuur.

Competenties
1. Leiderschap: Je beschikt over aantoonbare competenties om personeel en vrijwilligers te motiveren, te inspireren en aan te sturen. Je kan assertief maar ook diplomatisch zijn waar nodig.

2. Je kan op zowel inhoudelijk als op organisatorisch gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie. Je denkt oplossingsgericht en evalueert situaties in functie van opportuniteiten. Je kan prioriteren en delegeren en bent in staat inhoudelijke plannen te concretiseren, organiseren en uit te voeren.

3. Je bent communicatievaardig, zowel op vlak van schriftelijke als mondelinge communicatie.

 1.  Je stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn. Je kan de huisstijl vlot toepassen. Je tikt nota’s en verslagen foutloos uit. Je gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, …). Je hanteert courante schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands via e-mail.
 2. Je wisselt gegevens uit met andere diensten en met de gemeente en beantwoordt aanvragen voor inlichtingen. Je hanteert vlot mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands. Je bent to the point.

4. Je bent betrouwbaar, komt gemaakte afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op.

5. Je bent een netwerker, vindt samenwerken belangrijk en moedigt anderen aan samen te werken, ideeën te uiten en van gedachten te wisselen. Je levert graag een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie. Je geeft opbouwende kritiek en feedback.

6. Je bent een “ondernemer”: Je kan initiatief nemen, zelfstandig werken, goed plannen en organiseren. Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.

7. Je bent flexibel en past je aan aan wijzigende omstandigheden. Je bent stressbestendig.

8. Je bent resultaatgericht, je wil een vooropgesteld resultaat bereiken met in acht name van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden.

9. Je hebt affiniteit met de sector van de gezinsondersteuning en / of het vrijwilligerswerk, of bent bereid je hierin te verdiepen.

10. Je kan vlot werken met de gangbare Office-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint en Outlook).

11. Je vindt het geen probleem voor afspraken regelmatig naar een andere plaats te gaan en je bent in het bezit van een rijbewijs B.


Domo vzw ziet diversiteit als een meerwaarde. Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Domo vzw belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd. Vind je jezelf terug in de missie en visie van Domo vzw dan nodigen we u ten stelligste uit om te solliciteren.

Wij bieden
- De kans om deel uit te maken van een boeiende en groeiende vzw actief in het domein van de preventieve gezinsondersteuning.

- Een voltijds contract (38 uur per week) voor onbepaalde duur.

- Verloning volgens Paritair Comité 329.01 (socioculturele sector Vlaamse Gemeenschap).

- Maaltijdcheques.

- Flexibel werkrooster.

(Diploma)vereisten Minimaal bachelor-niveau in een menswetenschappelijke richting. Relevante ervaring in het leidinggeven strekt tot de aanbeveling.

Meer informatie en solliciteren Meer informatie over deze vacature kunt u krijgen bij Vera Huijgens (vanaf 14 januari) via vera.huijgens@domovzw.be of 0497/555628.


Solliciteren kan door je CV, motivatiebrief en het antwoord op onderstaande vragen op maximaal 2 A4 ten laatste op 25 januari 2019 te mailen aan Vera Huijgens via vera.huijgens@domovzw.be.


De twee vragen waarop we aanvullend op uw motivatiebrief en CV een antwoord vragen (maximaal 2 A4):

• Wat is de mogelijke bijdrage van vrijwilligers aan een organisatie in het algemeen? En wat is de bijdrage van een vrijwilliger aan de Domo-werking? Hoe zou jij de vrijwilligerswerking verbeteren rekening houdend met de missie en visie van Domo vzw?

• Met welke uitdagingen denk je geconfronteerd te worden bij het leiden van de Domoorganisatie en hoe pak je dit aan?

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 5 februari in de namiddag.

 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Verloning volgens Paritair Comité 329.01 (socioculturele sector Vlaamse Gemeenschap).
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vera.huijgens@domovzw.be
  met referentie Algemeen Coördinator Domo vzw
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Domo vzw
Naamsestraat 153-155
3000  Leuven