Vacature bemiddelaar familiezaken

0,5 VTE hulpverlener - bemiddelaar in familiezaken
Contract bepaalde duur (tot 31/12/19) met mogelijkheid tot verlenging
Onmiddellijke indiensttreding
 
Situering:
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame wel-zijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bie-den we voor hem de best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of vermin-derd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.
 
Plaats binnen de organisatie :
De bemiddelaar werkt binnen de cluster Individuele, relatie en gezinshulpverlening en rapporteert aan de teamondersteuner over de uitvoering van de opdrachten.
De bemiddelaar participeert ad hoc mee aan inhoudelijke werkgroepen op niveau van de cluster en/of CAW Brussel. De plaats van tewerkstelling situeert zich in Brussel 19.
 
Taakomschrijving :
 
SCHEIDINGSBEMIDDELING
Scheidingsbemiddeling kan een hulp zijn voor partners die beslist hebben om hun relatie te beëindigen en die zelf de gevolgen van hun (echt)scheiding willen regelen. De bemiddelaar helpt hen bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen, de goederen, het huis, …. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de (echtscheidings) overeenkomst door de rechtbank.
 
OUDERSCHAPSBEMIDDELING
In een ouderschapsbemiddeling help je ouders te onderhandelen over ouderschap na scheiding met als doel het bereiken van een overeenkomst omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en/of kostenregeling. De bemiddelaar helpt de ouders bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de ouderschapsovereenkomst door de rechtbank.
Je bemiddelt in conflicten tussen jongeren en hun ouders, tussen grootouders en kinderen, ...Je werkt in nauw overleg met het multidisciplinair team in het kader van een integrale begeleiding.  Daarnaast geef je een aantal vormingen rond het thema scheiding, in samenwerking met een CAW collega.

TRAJECTBEGELEIDING
Je geeft partners die beslist hebben hun relatie te beëindigen informatie en advies over het scheidingstraject.
Je volgt recente wetgeving op en neemt deel aan teamvergaderingen en intervisie.
 
Wij vragen :
- Een diploma Bemiddelaar in Familiezaken en een erkenning door de Federale Bemiddelings-commissie.
- Een gemotiveerde medewerker met een bacheloropleiding in de menswetenschappen, bij voorkeur maatschappelijk advisering sociaal-juridische dienstverlening,  of rechtspraktijk.
- Grondige kennis van personen – en familierecht
- Minimaal 3 jaar ervaring in hulpverlening of sociale sector.
- Vlot en constructief  kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair  team.
- Kennis sociale kaart Brussel.
- Basiskennis informatica.
- Goede kennis van Frans/Engels, kennis van andere taal is een pluspunt.
 
Profiel :
- vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren, structureren en analyseren
- zich flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
- interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
- interesse voor multiculturele hulpverlening
- bereid tot interne en externe samenwerking
- bereid tot avondwerk
- correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy
- Heeft oog voor de belangen van alle betrokken partijen
- vertrouwd zijn met eerstelijnswelzijnswerk
- Op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren.
- goed kunnen rapporteren
- gevoel voor humor en relativeringsvermogen

Ons aanbod:
- een boeiende job binnen een dynamische organisatie
- Contract bepaalde duur met mogelijkheden tot verlenging
- Verloning volgens barema B1c   (PC 319.01)
- 5 extra verlofdagen (45+ regeling non-profit indien van toepassing)
- Gratis woon-werkverkeer met treinabonnement en fietsvergoeding
- maaltijdcheques
 

Procedure:
 
- Graag uw sollicitatiebrief met CV en attest opleiding bemiddeling in familiezaken voor 30 september 2019 per email naar jobs@cawbrussel.be  . Voor meer info kan je contact opnemen met Anja Mertens op +32472 11 50 86.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of  geaardheid.
 
Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@cawbrussel.be
    met referentie Bemiddelaar
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
CAW Brussel
Priemstraat 19A
1000  brussel