Vacature Callisthenics Coach

Rising You zoekt een halftijdse coach. Je begeleidt wekelijkse callisthenics en outdoor fitness sessies. Die zijn vanzelfsprekend leuk, verantwoord en veilig. Dat is echter maar een begin: je gebruikt de sportsessies om relatie op te bouwen. Dat is de basis om talenten te detecteren en arbeidsattitudes te ontwikkelen.

+     We verwachten dat je…

>   trainingssessies ontwikkelt, rekening houdend met de specificiteit van de doelgroep, en afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt

>   deze sessies wekelijks in Antwerpen verzorgt, specifiek, maar niet exclusief, voor (voornamelijk adolescente) vluchtelingen

>   actief sporters voor jouw sessies werft

>   methodisch rekening houdt met de krachten (sterke gedrevenheid), maar ook met de beperkingen van de doelgroep (lage taalvaardigheid en korte scholingsgraad)

>   methodieken ontwikkelt en documenteert die de taalvaardigheid en de generieke arbeidscompetenties van je sporters ontwikkelen

>   systematisch de talenten en vorderingen van je sporters in kaart brengt en opvolgt

>   regelmatig een fysieke activiteit met maatschappelijke meerwaarde organiseert en begeleidt

+     Voor deze job moet je…

˃   graag sporten

˃   fysiek fit zijn

˃   ervaring hebben in het begeleiden van sportactiviteiten

˃   een warm en authentiek contact kunnen leggen met vluchtelingen

˃   in staat zijn om methodieken te ontwikkelen en aan te passen

˃   de sporters aanspreken op hun talenten en durven aanklampen

˃   over een netwerk binnen de sociale dienstverlening in Antwerpen beschikken

+     Je past bij ons en de job als je…

˃   kansen ziet, eerder dan problemen

˃   ervan overtuigd bent dat álle jongeren kansen tot groei en ontwikkeling verdienen

˃   bereid bent om ook zelf als mens en trainer voortdurend bij te leren

˃   je enthousiasme kan inzetten om onze visie en missie te verwezenlijken

+     Dit schrikt je niet af:

˃   je begeleidt sessies gedurende in de vrijetijd van de sporters

˃   je krijgt vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid om de sportclub uit te bouwen; dat vergt ondernemerschap

˃   je kan zelfstandig en alleen werken

˃   je zoekt continu mee naar nieuwe manieren om doeltreffend competenties van laag taalvaardige jongeren te versterken

+     Rising You biedt je…

˃   een uitdagende, sociale en boeiende job in een context van innovatie en sociaal ondernemerschap

˃   een uniek project, boordevol mogelijkheden en kansen

˃   een deeltijds bediendecontract van bepaalde duur.

˃   een verloning volgens barema’s PC 329.01 [afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring]

 

+     Je grijpt je kans en…

˃   je doet dit uitsluitend via https://form.jotformeu.com/benjaming/rising-you---vacatures, en graag voor 31 januari

˃   Geselecteerden mogen vanaf 4/2 een uitnodiging voor een eerste en mogelijks tweede gespreksronde verwachten

˃   Indiensttreding vanaf 15/2, in onderling overleg

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Volgens barema PC329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij benjamin@risingyou.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Rising You
Louizalaan 54
1050  Brussel