Vacature Crisismedewerker Team Crisismeldpunt en interventie

Vacature CrisismedewerkerTeam Crisismeldpunt en interventie
1 VTE,100 % procent onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.

Situering
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en
zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context
van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam
te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende
hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd
zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo
vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.
Taakomschrijving
Wij zoeken een crisismedewerker voor het team crisis-Bxl. Hij/zij bemant mee
het Crisismeldpunt (24/7), doet ambulante en mobiele crisisinterventies, realiseert
mee de regiefunctie, en neemt actief deel aan het inhoudelijk en praktisch uitbouwen van de jongerenwerkingen.
Bij deze opdracht staan volgende taken centraal : telefonisch consult en ondersteuning van hulp- en dienstverleners, vraaguitklaring, netwerkvorming, administratieve
taken, overleg, crisisinterventie, regiefunctie en vormingsactiviteiten.
Een belangrijke taak is het netwerk met Geestelijk Gezondheidsbeleid Bru-Stars uitwerken. We gaan voor een integrale aanpak voor Crisis binnen Brussel.

Wij vragen:
• een gemotiveerde medewerker met een bachelor (A1) oplei
ding in menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
• Kennis van het Decreet Jeugdhulp.
• Goede kennis van de verschillende huidige visies en methodieken die
door Integrale Jeugdhulp ontwikkeld en ondersteund werden (Signs of
Safety, Contextueel denken, methodieken rond IFG en Suïcide-hante
• ring, kracht- en oplossingsgericht werken, NVR).
• vertrouwd zijn met netwerkvorming.
• probleemoplossend kunnen werken.
• op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en
uitvoeren
• meedraaien in een 24/7-permanentie
• goede mondelinge en schriftelijke rapportering.
• vertrouwd met PC-officepakket, internet/e-mail.
• grondige kennis van de sociale kaart van Brussel is een pluspunt.
• tweetaligheid (NL en FR) is een vereiste, kennis van Engels of andere talen is een pluspunt.
 
Profiel :
• vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren
• flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
• bereid tot interne en externe samenwerking
• interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
• bereid tot bijscholing
• kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken en openstaan
voor diversiteit
• gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn ruimschoots aanwezig
 
Ons aanbod:
• Een boeiende job binnen een dynamische organisatie
• Betaling volgens barema b1c (PC319.01, A1-niveau).
• 5 extra verlofdagen (45+ regeling non-profit indien van toepassing)
• Gratis woon-werkverkeer met treinabonnement.
• Maaltijdcheques
 
Procedure:
Indien u zich in dit profiel herkent verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. voor 30 mei 2019 per email naar jobs@cawbrussel.be en Veerle.maes@cawbrussel.be met als onderwerp vacature crisismedewerker
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veerle Maes;
Veerle.maes@cawbrussel.be
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
CAW Brussel
Priemstraat 19A
1000  brussel