Vacature groepsbegeleider. Tijdelijk contract tot 10 juli 2020 met een jobtime van 30,4u binnen de onderwijsentiteit in het team On@break². M/V

Organisatie

vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat.

We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving.

We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd en zorg en werk.

Het team On@break² organiseert naadloze flexibele trajecten (individueel en in groep), herstelgerichte trajecten en klasprojecten voor leerlingen uit het secundair onderwijs.  Daarnaast bieden we ook teamversterkende activiteiten en vormingen voor leerkrachten aan.

Doelgroep

De trajecten binnen On@break² richten zich tot jongeren van 12 tot 21 jaar, ingeschreven in eender welke vorm van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO, BuSO, Deeltijds, leertijd):

-             bij wie het, om welke reden dan ook, niet loopt op school zoals het zou moeten lopen.

-             met een tekort aan sociale vaardigheden en motivatie

-             met een historiek van schoolinterne en eventueel schoolexterne begeleiding

-             die zich in een neerwaartse spiraal bevinden

-             waarbij zowel de school als het CLB, maar ook de leerling zelf en zijn/haar ouders vinden dat er iets moet veranderen.

 

Gebruikte processen, methodieken en basisprincipes

Werken vanuit de interesse- en belevingswereld van de jongeren, bemiddeling en herstelgedachte, ervaringsleren, procesbegeleiding, verbondenheid (we gaan niet de weg wijzen, we leggen samen een weg af), vorming rond sociale vaardigheden, gesprekken adhv creatieve methodieken, atelierwerking, crea- activiteiten, tochten en activiteiten in de buitenlucht, groepswerk, competentie-gedachte, contextueel werken, laagdrempeligheid, ruimte voor experiment, steeds zorg op maat.

 

Contract

 

-        Contract bepaalde duur start vanaf 1oktober 2019 tot 10 juli 2020

-        Jobtime 30,4u/38u

-        Verloning volgens diploma in het PC 319.01 met een maximum barema B1c

Profielvereisten

 

-        Je hebt ervaring met maatschappelijk kwetsbare jongeren

-        Je hebt ervaring met groepsdynamica

-        Je hebt ervaring met het individueel begeleiden van jongeren

-        Je hebt kennis van het onderwijslandschap

-        Je kan werken in teamverband

-        Je bent flexibel en stressbestendig

-        Je beschikt over communicatieve vaardigheden

-        Je bent bereid om je eigen aanpak en houding bespreekbaar stellen

-        Je kan zelfstandig kunnen werken

-        Je hebt een sociaal pedagogisch diploma of je beschikt of gelijkgesteld door ervaring

-        Je bent bezit van een rijbewijs B

Taken:

-        Organiseren van intakegesprek en evaluatiegesprekken met betrokken actoren

-        Begeleiden van jongeren in groep op een ervaringsgerichte manier

-        Individuele begeleiding van jongeren adhv een doelgericht begeleidingsplan

-        Administratie en registratie bij lopende trajecten.

Plaats tewerkstelling

Team On@break²

Destelbergenstraat 61 te St- Amandsberg

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Verloning volgens diploma in het PC 319.01 met een maximum barema B1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ann.reed@vzwapart.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
On@Break² - De Werf
Destelbergenstraat 61
9040  Gent