Vacature voltijds medewerker: 1/2 FTE atelierbegeleider (M/V) voor het team J elF en ½ FTE instructeur (M/V) voor het team JoTa in Oudenaarde

Organisatie

vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare situatie en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat. We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd en zorg en werk. We zijn aPart!

Vacature

We zijn op zoek naar een ervaren atelierbegeleider / instructeur (M/V) die in twee verschillende teams tewerkgesteld wordt.

Voor het team J elF zijn we op zoek naar een “ervaren atelierbegeleider (M/V)”binnen de werking. Het gaat om de begeleiding van jongeren tussen 14 en 21 jaar bij wie het, om welke reden dan ook, op dit ogenblik niet goed loopt binnen onderwijs / welzijn.

Via de atelierwerking proberen we de sociale vaardigheden en attitudes van deze jongeren bij te spijkeren, zodat zij (opnieuw) aansluiting kunnen vinden binnen het onderwijs/voorziening en in het maatschappelijk leven. We werken aanklampend en zoveel als mogelijk op maat van de jongere zelf.

Voor het team JoTa zijn we op zoek naar een “ervaren instructeur (M/V)” binnen de werking. Het gaat om begeleiding van jongvolwassenen tussen 18 en 33 jaar die een uitkering ontvangen, die ernstige problemen ervaren omtrent arbeidsactivatie en die intensief begeleid worden met als doel een duurzame tewerkstelling, een opleiding of een aangepast vervolgtraject te realiseren. JoTa is een samenwerking tussen VDAB, vzw aPart, Sociaal Huis Oudenaarde en Belgapack.  JoTa wordt tevens ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Tijdsregeling

Contract bepaalde duur tot 30 juni 2019

Jobtime 100%

Paritair comité 319.01 barema B1c

Profielvereisten

Ervaring met jongeren en jongvolwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden

Ervaring met groepsdynamica

Ervaring met atelierwerking en het bedrijfsleven

Kunnen werken in teamverband

Flexibel zijn (verschillende teams, verschillende locaties, verschillende opdrachten,…)

Zelfstandig kunnen werken

Loyaal kunnen werken met verschillende partners (Welzijn, Onderwijs, VDAB, OCMW, privébedrijven,…) en deze relaties optimaal verzorgen

Een toonvoorbeeld zijn inzake arbeidsattitudes

In bezit zijn van rijbewijs B

Taken

Via atelierwerking jongeren en jongvolwassenen begeleiden (J elF en JoTa)  :

 •     screenen van talenten, arbeidsvaardigheden
 •     kennismaken met verschillende sectoren (hout, bouw, techniek,…)
 •     kennismaken met een productieproces
 •     interesses aanwakkeren voor school / opleiding / tewerkstelling
 •     ervaring met het besturen van een heftruck

Via werkplekleren vanuit het principe van ervaringsleren (JoTa) :

 •     de hele groep gaat in enclave werken in een reëel bedrijf in reële omstandigheden
 •     we zien het als een oefening in arbeid
 •     er wordt permanent gereflecteerd omtrent arbeidshouding, verwachtingen van de werkgever,...
 •     er kan ook samen met één jongvolwassene naar het bedrijf gegaan worden

Individuele begeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren / jongvolwassenen :

 •     randvoorwaarden detecteren en handvaten aanbieden om deze randvoorwaarden op te lossen.
 •     de jongeren / jongvolwassenen helpen om inzicht te krijgen in hun eigen functioneren en perspectief aanbieden opdat er opnieuw interesse komt voor onderwijs, werk en /of opleiding
 •     zelfredzaamheid, weerbaarheid en eigenwaarde verhogen
 •     in samenspraak met het team stappen zetten naar verdere oriëntatie toe (onderwijs, opleiding, tewerkstelling, een aangepast traject…)

Aansturen van doelgroep werknemer(s) inzake productie in het atelier en in het bedrijf kan geleidelijk aan ook tot de opdracht horen (nog op te richten).

Rapportage en administratie

 •     Relevante informatie bespreken met je rechtstreekse collega’s en in de teamvergadering
 •     Je houdt steeds rekening met de discretieplicht, het beroepsgeheim, GPDR
 •     Bijhouden van je prestaties in het registratiesysteem
 •     Administratieve taken gelinkt aan de activiteiten op de locatie (logboek, journaal, Google Drive,…)

Plaats van tewerkstelling

Team J elF, Jezuïetenplein 11 en Lindestraat 58, Oudenaarde

Team JoTa, Koestraat 80, Oudenaarde en op verplaatsing (Oudenaarde, Gent)

Sollicitatieprocedure

Info rond de vacature kan je verkrijgen bij Johan Vekeman( 0494 - 48 14 71) stafmedewerker JoTa.

Stuur je motivatiebrief + CV ten laatste tegen 16 augustus naar Ann Reed, Personeelsdirecteur  ann.reed@vzwapart.be

De sollicitatiegesprekken gaan door op  vrijdag 24 augustus 2018.

Indien u geen antwoord krijgt op uw mail is uw kandidatuur niet weerhouden

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: barema B1c in het PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ann.reed@vzwapart.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
J eLF (en andere plekken in Oudenaarde
Jezuietenplein 11
9700  Oudenaarde