Vacature voor Psychosociaal hulpverlener GECO CAW Brussel

CAW Brussel  - Team Outreach
1 VTE Psychosociale hulpverlener , GECO contract 
 
Taakomschrijving:
Team Outreach biedt integrale begeleiding aan op maat van de cliënt(-systeem). De cliënten waar-mee we aan de slag gaan, vinden een moeizame aansluiting met de maatschappij: hun basisrechten zijn onbestaande of in gevaar. Ook is er vaak een moeizame aansluiting bij de hulpverlening. Als psychosociaal hulpverlener leg je de focus op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt in een multiprobleem situatie. Je gaat aan de slag met cliënten voor wie de outreachmetho-diek een meerwaarde is. We ontmoeten de cliënt  in de eigen leefomgeving, op andere diensten, op het CAW,… We gaan met de cliënt op pad, zo lang en zo intensief als nodig is. We respecte-ren het ritme van de cliënt maar werken wel altijd met een bepaald doel voor ogen. Hierbij hebben we niet enkel oog voor het psychosociaal welzijn, maar nemen we ook sociaal administratieve vra-gen op met de cliënt,  als middel in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. We werken aan basisrechten en proberen  cliënt toe te leiden naar andere reguliere diensten.
 
Plaats binnen de organisatie :
De psychosociale hulpverlener maakt deel uit van het team Outreach binnen de cluster Basisrech-ten en Financiële Hulpverlening.
Wij vragen:
• een gemotiveerde medewerker met een bacheloropleiding  in menswetenschappen of ge-lijkgesteld door ervaring.
• ervaring met individueel  begeleidingswerk en begeleiding van gezinnen
• kunnen werken in een multidisciplinair team
• op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren ifv de globale werking
• grondige kennis van de sociale kaart van Brussel.
• meertaligheid (NL , Engels en FR) is een vereiste.
• basis informatica: vertrouwd met PC-officepakket, internet/email
 
Profiel :
• vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren
• zich flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
• interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
• interesse voor multiculturele hulpverlening
• kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken
• openheid voor diversiteit
• geduldig en creatief
• bereid tot interne en externe samenwerking
• correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy
 
Ons aanbod:
• Een boeiende job binnen een dynamische organisatie
• GECO Contract , zwangerschapsvervanging tot maart 2020
Geco-voorwaarden:
- Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- 6 maanden ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende of indien ouder dan 40 jaar volstaat 1 dag als volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende.
• Betaling volgens barema B1c (PC319.01, A1-niveau)
• Extra legale voordelen: gratis woon-werkverkeer, extra verlof, maaltijdcheques
 
Procedure: 
• Indien u zich in dit profiel herkent , verwachten we uw  sollicitatiebrief met c.v. voor 30/09/2019 op volgend mailadres  jobs@cawbrussel.be  met als onderwerp ‘vacature out-reach’.  
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of ge-aardheid.
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@cawbrussel.be
    met referentie Vacature Outreach
  • Indiensttreding:
Werkgever
CAW Brussel
Priemstraat 19A
1000  brussel