Vacature vormingsmedewerker

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In deze verenigingen in Vlaanderen en Brussel worden de ervaringen en de expertise van mensen in armoede verzameld. Vanuit deze expertise worden oplossingen geformuleerd waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen, alsook voor onder andere het tewerkstellingsbeleid van bedrijven. In het kader van een tijdelijke capaciteitsverhoging is het Netwerk tegen Armoede voor snelle indiensttreding op zoek naar een gedreven en ervaren vormingsmedewerker.

Taken 

- je geeft mee basisvormingen “Inzicht in de leefwereld van mensen in armoede” aan sociale organisaties, bedrijven en bedrijfsnetwerken

- je werkt nauw samen – in tandem – met mensen met ervaringskennis in armoede

- je ontwikkelt en verfijnt vormingspakketten

- je doet procesbegeleiding van trajecten waarin bedrijven gecoacht worden om hun werknemers in armoede te ondersteunen ifv duurzame tewerkstelling

 

Profiel

- ervaring in het geven van vormingen, samen met mensen        met ervaringskennis in armoede

- ervaring in het ontwikkelen en verfijnen van vormingspakketten

- kennis van arbeidsprocessen in bedrijven

- sociale en professionele vaardigheden; o.a. zowel met mensen in armoede als met bedrijfsmanagers in dialoog kunnen gaan

- affiniteit met of sterke interesse in armoedebestrijding / sociale inclusie

- relevante werkervaring

- goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden

- kunnen organiseren, plannen en coördineren

- zowel zelfstandig als in team kunnen werken

- een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief

- zich vlot kunnen verplaatsen binnen Vlaanderen en Brussel

- openstaan voor sporadisch onregelmatige werktijden

 

Aanbod

- 0,6 VTE contract tot 31 december 2019

- loon binnen de socioculturele sector (paritair comité 329)

- volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer

- inzet in een boeiende werkomgeving met een gedreven collegiale equipe

- vlot bereikbaar kantoor, vlakbij Brussel-Noord

- indiensttreding: zo snel als mogelijk

 

Procedure

Kandidaturen moeten uiterlijk op 20 januari 2019 bezorgd worden aan David de Vaal (david.devaal@netwerktegenarmoede.be). Een motivatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV waaruit jouw opleiding(en), jouw ervaring en jouw professionele loopbaan duidelijk wordt.

Bijkomende informatie nodig? Daarvoor kan je terecht bij David de Vaal via bovenstaand emailadres

Details Meer informatie Werkgever
Netwerk tegen Armoede vzw
vooruitgangstraat 323
1030  Brussel