Verantwoordelijke boekhouding M/V voltijds

Het sociaal verhuurkantoor IRIS is een bemiddelaar tussen eigenaars en huurders.

Het doel is de privé-huisvestingsmarkt te socialiseren : IRIS onderhandelt met de eigenaars over lage huurprijzen, neemt de woongelegenheden in beheer en verhuurt ze verder aan sociale huurders.

U bent verantwoordelijk voor de goede orde van de boekhouding van de VZW, voor de opvolging van de betalingen en voor de afrekeningen. U krijgt ondersteuning van twee Verhuurbeheerders voor de uitvoering van de taken tegenover de huurders. U werkt in nauwe samenwerking met de Coördinatrice van de Vzw.

U bent nauwkeurig, autonoom, betrouwbaar en assertief.

Functie

Boekhouding :

-          Codering in het boekhoudprogramma Pro Acc Studio (Exact) – boekhoudprogramma is in het Nederlands – van de bankbewegingen (bankuittreksels), kas bewegingen, huur IN (huurders) en OUT (eigenaars) en van de facturen in overeenstemming met het MAR (het boekhoudplan volgens het minimum algemeen rekeningstelsel) van IRIS

-          Betaling van de facturen via PC banking (na advies van de collega’s die het werk hebben besteld en na validatie van de Coördinatrice)

-          Printen van de bankuittreksels

-          Beheer en toezicht van de kas

-          Contact met de revisor voor de uitvoering van de halfjaarlijkse en jaarlijkse balans- en resultatenrekeningen, en het afsluiten van de rekeningen.

-          Etc.

Afrekeningen, indexaties, monitoring :

-          Opmaken van lastenafrekeningen, met ondersteuning van de Verhuurbeheerders en van de eindafrekeningen bij einde huurcontracten

-          Jaarlijkse indexaanpassing van de huur met ondersteuning van de Verhuurbeheerders

-          Organisatie van de maandelijkse vergadering voor opvolging van de betalingen door de huurders en doorbriefing van de beslissingen aan de Verhuurbeheerders voor verdere opvolging ervan

-          Etc.

Administratie:

-          Codering van de loonprestaties van de werknemers op de website van het Sociaal Secretariaat

-          Voorbereiding (met ondersteuning van de Verhuurbeheerders) van de te bezorgen bewijsstukken aan de gewestelijke Administratie in het kader van de controle van de subsidies

-          Etc.

Profiel

-          Affiniteit met het sociale doel van de VZW

-          In het bezit van een Bachelor diploma boekhouding

-          Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie

-          Tweetalig Nederlands - Frans

-          Computervaardigheden: Word, Excel, Outlook, Internet.

-          Affiniteit met cijfers, precies en nauwkeurig, autonoom maar ook in team kunnen werken

Voorwaarden

-          Voltijdscontract (38u/week) van onbepaalde duur

-          Wedde conform PC 319.01 (A1 of B1c)

-          Maaltijdcheques en een eindejaarspremie

-          Klein team (< 10 personen)

Geïnteresseerd? Stuur uw CV en motivatiebrief per mail naar Isabelle JENNES isabelle.jennes@svk-iris-ais.be tegen 20 december 2018

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Wedde conform PC 319.01 (A1 of B1c)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij isabelle.jennes@svk-iris-ais.be
  • Indiensttreding:
Werkgever
IRIS VZW Sociaal Verhuurkantoor
Schipperijkaai 11
1000  Brussel