Verantwoordelijke financiële dienst, onthaalwerking & administratie

De leidinggevende organiseert de financiële en boekhoudkundige processen (4 medewerkers) binnen
de organisatie. Het gaat daarbij om de organisatie en controle van de algemene financiële werking van de organisatie én om de organisatie van de opvolging van alle SVKA klanten en leveranciers (voornamelijk huurders en verhuurders).


De leidinggevende organiseert de werking van het team permanenties, inschrijvingen en toewijzen (3 medewerkers). Dit team staat in voor de werking en het onthaal van woningzoekenden en kandidaat huurders en zorgt voor de correcte toewijzing van de SVKA woningen.

 

De leidinggevende organiseert de administratie en het algemeen onthaal (2 medewerkers) van SVKA. Hij/zij zorgt voor een vlotte administratieve werking en goede samenwerking met de andere diensten binnen de organisatie.


De leidinggevende geeft leiding en ondersteuning aan de medewerkers van de verschillende teams. Hij/zij doet dit via organisatorische sturing en inhoudelijk overleg. Hij/zij zorgt ervoor dat de diensten resultaatsgericht werken en waar nodig neemt hij/zij initiatief tot overleg met medewerkers van andere diensten.


De leidinggevende staat mee in voor de goede werking van SVKA, samen met de coördinator en de andere leidinggevenden. Hij/zij rapporteert voor zijn/haar resultaatsgebied aan de coördinator en bestuur.

Meer informatie vind je in het volledige vacaturebericht.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: volgens barema B1a van PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij nico.broeckx@svka.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen
Langstraat 102
2140  Borgerhout