Verantwoordelijke financiën met beleidsondersteunende opdracht

Het Buurtgezondheidscentrum De Restèl vzw biedt toegankelijke gezondheidszorg aan in Alken vanuit een interdisciplinair team bestaande uit huisartsen, verpleegkundigen, een gezondheidspromotor, psycho-therapeute, administratieve medewerkers en onthaalmedewerkers


Het Buurtgezondheidscentrum De Restèl in Alken zoekt een (deeltijds) Verantwoordelijke financiën met een beleidsondersteunende opdracht

Functiedoel
De functie heeft een meervoudig doel:

-       Coördinatie van het financieel beleid: het correct verwerken van de boekhouding om een waarheidsgetrouw beeld van de rekeningen te geven en juiste financiële informatie te kunnen verstrekken ter ondersteuning van het beleid van het centrum

-       Coördinatie van het facturatieproces: het correct verwerken van de forfaitaire facturatie van het centrum om de nodige inkomsten te verzekeren

-       Het correct verwerken van de loonadministratie

Takenpakket
Coördinatie van het financieel beleid:
- Opmaken van het financieel verslag en de begroting voor de jaarlijkse algemene vergadering, met nazicht door externe boekhouder
- ondersteunen van de raad van bestuur door deze te informeren over de financiële toestand, over de financiële impact van beleidsbeslissingen, de lonen personeel, opstellen meerjarenplan,…
- Verwerken van de inkomende facturen en opvolgen van betalingen
- Verwerken van financiële verrichtingen (kas, bank)
- Aanvragen en opvolgen van subsidies, impulseo, sociaal akkoord, sociale maribel, eindeloopbaanuren
- Intern en extern communiceren rond financiële gegevens, alsook rond het forfaitaire betalingssysteem, vergaderingen VWGC, boekhouder
- Opvolgen van lopende zaken bij afwezigheid van de algemeen coördinator

Coördinatie van het facturatieproces:
- Verwerken van de administratie rond de forfaitaire facturatie, aansturen van collega’s hieromtrent
- Informatie uitwisselen met de mutualiteiten mbt de facturatie en mogelijke problemen hierrond oplossen
- Factureren van de technische prestaties; communicatie met de artsen
- Op de hoogte zijn van de richtlijnen ivm het forfaitaire betalingssysteem en het implementeren hiervan in het centrum
- Informeren en ondersteunen van patiënten met problemen rond terugbetalingen;

Loon- en algemene administratie:
- Registreren en verwerken van de arbeidsprestaties ifv loonverwerking
- Bespreken van de loonverwerking met het sociaal secretariaat
- Opvolgen van de sociale en fiscale reglementering rond arbeid, toepassing hiervan in het centrum en informeren en ondersteunen van werknemers met vragen hierover
- Invullen van de nodige individuele documenten (vb eindeloopbaan, RVA)
- Verslag maken van de Raad van Bestuur
- Deelnamen aan het dagelijks bestuur

Wij zoeken iemand die
- sterke administratieve vaardigheden bezit
- rekenkundig inzicht bezit
- vaardig is in het synthetiseren en rapporteren
- nauwkeuring en punctueel is
- probleemoplossend vermogen bezit
- zelfstandig kan werken
- zich snel kan inwerken in de nodige informaticatoepassingen
- zich snel kan inwerken in technische regelgeving rond het forfaitaire betalingssysteem
- basiskennis bezit van boekhouden en/of bereid is om zich hierin bij te scholen
- basiskennis bezit van de sociale wetgeving en/of bereid is zich hierin bij te scholen

Wij bieden
- een uitdagende job met een goed evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in team, in een sector in volle ontwikkeling
- een deeltijdse functie van 19u voor onbepaalde duur
- verloning op basis van wettelijke IFIC-barema’s het PC 330, loonklasse 14
- eindejaarspremie, maaltijdcheques

Hoe solliciteren?
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 1 januari naar Maarten Tielens via maarten@derestel.be. Meer informatie te verkrijgen op 011/31.31.84. Sollicitatiegesprekken voorzien op 10 januari.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: volgens barema
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij maarten@derestel.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Buurtgezondheidscentrum De Restèl
Valstraat 2
3570  Alken