Verantwoordelijke Hulpverlening

Gezinszorg Villers is een onafhankelijke vzw die actief is in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Groot-Antwerpen. Om onze organisatie te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega!

De gezinszorg staat voor grote uitdagingen, bv. de vergrijzing en de verruiming van onze cliëntengroep met specifieke doelgroepen (personen met een beperking, personen met psychiatrische problematiek,…). De verantwoordelijke hulpverlening is binnen deze context verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgbeleid kaderend in het algemeen beleid, de missie en de visie van de organisatie. Hij/zij focust op kwaliteitsvolle hulpverlening vanuit een professioneel kader.

Jobinhoud:

 • Je coördineert de hulpverlening en geeft (coachend) leiding aan het begeleidend personeel (wijkverantwoordelijken, permanentiemedewerkers, intakers,..)
 • Je optimaliseert de kwaliteit van de hulpverlening in lijn met de regelgeving en actuele tendensen.
 • Je ontwikkelt een visie op hulpverlening en geef zo input aan het strategisch beleid.
 • Je bouwt een netwerk van partnerschappen uit.
 • Je volgt de beleidsontwikkeling op Vlaams niveau op en vertegenwoordigt onze organisatie op externe platformen.

Profiel:

 • Je neemt vlot de leiding over een groep medewerkers en kan deze coachen waar nodig om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen motiveren en onderbouwen.
 • Je gaat resultaatgericht te werk om de gestelde doestellingen te behalen en stuurt tijdig bij waar nodig.
 • Je kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en je concentreren op het lange termijnbeleid.
 • Je bent aanspreekbaar, legt vlot contacten en houdt voeling met de verschillende teams binnen de organisatie.
 • Je onderkent de invloed en de gevolgen van je eigen beslissingen op andere onderdelen van de organisatie.
 • Je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma in het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaal agogisch werk.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Bareme K5 PC 318.02
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij BBruininkx@villersvzw.be
  met referentie Verantwoordelijk hulpverlening
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Gezinszorg Villers vzw hoofdkantoor
Leerwijk 1
2180  Ekeren