Verantwoordelijke One-to-Many Acquisition (m/v)

CONTEXT

De verantwoordelijke voor One to Many Acquisition wordt in overeenstemming met het specifieke karakter van fondsenwerving van AZG (ethische aspecten), de perceptie van het grote publiek en de leden van de organisatie belast met:

· Onder de supervisie van de One to Many Manager de opstart, testfase, ontwikkeling en toekomst van een wervingsstrategie op lange termijn voor nieuwe donateurs (maandelijkse en eenmalige giften) in samenhang met andere marketingsectoren gericht op het grote publiek;

· De formulering van innovatieve voorstellen met het oog op de algemene strategie inzake fondsenwerving;

· Toezicht op het uitdragen van het imago van AZG onder het doelpubliek en het smeden van een bevoorrechte band tussen het doelpubliek en AZG.

HOOFDTAKEN

De implementatie van de strategische visie voor fondsenwerving ontwikkeld door de One to Many Manager en een beleid realiseren rond de volgende pijlers:

Strategische denkoefeningen maken rond de benadering van nieuwe donateurs

Een wervingsstrategie voor nieuwe donateurs uitwerken en tot stand brengen:

· De Belgische markt en de concurrentie op dit vlak analyseren;

· Een maandelijkse opvolging van de jaarlijkse doelstellingen en van het budget dat nodig is voor de implementatie van de verschillende strategieën rekening houdend met de tijd die vereist is voor de verschillende beoogde acties (ontwikkeling, planning, uitvoering);

· Indien nodig, samen met de One to Many Manager de gevolgde strategie heroriënteren;

· De opvolging van het wervingsplan en de berekende doelstellingen voor de schenkers (maandelijkse en eenmalige giften) binnen de verschillende kanalen zoals onder meer de face-to-facecontacten, e-mailcampagnes, telemarketing, off- en onlinecampagnes ...;

· De contacten met de betrokken doelgroepen onderhouden;

· Marketingtools ontwikkelen die de strategie activeren in overeenstemming met de filosofie van AZG en hun rendabiliteitsratio's evalueren (bijv. prospectiecampagne, telemarketing, face-to-face, digitaal, mass media, nieuwe kanalen ...);

· Alle productiefasen in samenhang met de geïmplementeerde acties opvolgen;

· Werkvergaderingen organiseren (zowel intern als met de diverse groepen die representatief zijn voor de uitgestippelde strategie ...) om de realisatie van de doelstellingen te optimaliseren.

Het Face-to-Face team coördineren

· De geïdentificeerde acties realiseren om een antwoord te bieden aan de behoeften van de F2F-activiteit en ook de hulpmiddelen implementeren om deze activiteit te ondersteunen;

· Het proces om recruiters geinformeerd te houden garanderen: als bemiddelaar optreden om de informatie van het hoofdkantoor aan recruiters door te geven (persbericht, campagne, evenementen, enz.);

· Het budget opvolgen dat is toegewezen aan de Face to Face teams (HR en operatie) met de steun van de administratieve assistent voor directe dialoog;

· De balans van de verschillende acties (van deur tot deur, bedrijven, ziekenhuizen ...) realiseren en indien nodig heroriënteringen voorstellen;

· De personen die verslag uitbrengen begeleiden, motiveren, informeren en hun keuzes onderschrijven;

· Het teamwerk optimaliseren.

Op internationaal vlak

· Voortbouwen op de expertise, ervaringen en goede praktijken van andere secties van Artsen Zonder Grenzen

VEREISTEN

· Perfect tweetalig (Nederlands, Frans). Vlotte kennis van het Engels;

· Relevante ervaring in activiteiten met vergelijkbare verantwoordelijkheden;

· Kennis van de humanitaire en verenigingssector;

· Degelijk inzicht in marketingconcepten en -technieken voor fondsenwerving;

· Ervaring in teammanagement;

· Leidinggevende vaardigheden, zin voor dialoog, luisterbereidheid en uitstekende relationele vaardigheid;

· In staat zijn om de strategische en operationele prioriteiten te bepalen, oplossingen te zoeken en beslissingen te nemen;

· Nauwgezet, zelfstandig en reactief;

· De verantwoordelijke One to Many Acquisition onderschrijft de volgende managementwaarden van AZG: respect, transparantie, erkentelijkheid, integriteit, vertrouwen en verantwoordelijkheidszin.

VOORWAARDEN

· Vervangingscontract van minimum 3 maanden, maximum 1 jaar – voltijds – in Brussel (Elsene)

· Hospitalisatieverzekering – pensioenplan – een kantine met democratische prijzen – verplaatsingskosten volledig terugbetaald

· Startdatum : zo snel mogelijk

Solliciteren voor 19/04/2019

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding « Verantwoordelijke OTM » in het onderwerp.

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermee akkoord dat MSF je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.

 

Details Meer informatie Werkgever
Artsen Zonder Grenzen
Gewijde Boomstraat 46
1050  Brussel