Verbindingsofficier Ashoka.org bij ArmenTeKort

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

Doelstelling 

Vanuit de filosofie ‘een groot probleem vergt een grote aanpak’, willen we een model creëren dat het potentieel heeft kansarmoede duurzaam te overwinnen. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak nodig. We willen met ons model iets in gang zetten, mensen anders doen denken over kansarmoede. 

Een mogelijk partner is Ashoka (www.ashoka.org). Zij willen samen een sterk, divers en levendig ecosysteem van veranderingsagenten vormen, die samenwerken en bezielen om samenlevingen en culturen over de hele wereld positief te transformeren. Jij helpt ons bij het vormen van een verbinding en het uitwerken van een partnerschap met Ashoka. 

Functiebeschrijving  

Je legt contact met Ashoka en onderhoudt dit.

Je analyseert wat nodig is om een partnerschap met Ashoka aan te gaan en stelt een plan van aanpak op dat in lijn ligt met de missie van ATK.

Je voert dit plan van aanpak uit in samenwerking met de relevante werkgroepen binnen ATK en je houdt alle betrokken partners op de hoogte. 

Profiel

Je spreekt en schrijft uitstekend Engels en Nederlands. 

Je bent communicatief sterk en spreekt zonder probleem voor groepen.  

Je bent goed in het creëren van structuur.  

Je kan, op een respectvolle manier, duurzame partnerships ontwikkelen tussen organisaties. 

Je bent bereid om een langdurig engagement aan te gaan.

Aanbod

Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.

Je kan ons team vervoegen op kantoor in het centrum van Antwerpen, maar mits goede afspraken en overleg kan je (deels) ook thuis werken.

Je maakt een belangrijke bijdrage aan een maatschappelijk relevant project.

Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.

Interesse? 

Neem gerust contact op met Theo Vaes op 0475 440 144 of mail naar theo.vaes@armentekort.be.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij theo.vaes@armentekort.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ArmenTeKort vzw
De Keyserlei 58 (4de verdieping)
2018  Antwerpen