Verbondsbeheerder

Functiebeschrijving
De verbondsbeheerder is lid van het verbondsbureau (dagelijks bestuur) de eindverantwoordelijke voor het beheer van de vereniging.

De verbondsbeheerder is in het bijzonder belast met:
- het beheersmatige beleid van groepen
- het financieel overzicht en beleid van de vzw
- het onderhouden van contacten met de gouwen op vlak van beheer
- het voorzitten van de beheerscommissie

En volgt als eindverantwoordelijke op:
- de ondersteuning van de leden van de beheerscommissie: gouwbeheerders en verantwoordelijken van ploegen en werkgroepen
- de uitvoering van de beheersmatige beleidsbeslissingen
- de werking van de ploegen en werkgroepen van de beheerscommissie

Als lid van het verbondsbureau waak je mee over het groter geheel en daag je de andere bureauleden uit op hun thema’s

Hiervoor kan de verbondsbeheerder rekenen op:
- de beheerscommissie voor het uitwerken van het beheersmatige beleid van groepen
- de dienst beheer en administratie voor de uitvoering van de beheersmatige beleidsbeslissingen
- de commissaris financiën en diens werkgroep voor het voorbereiden van het financieel overzicht en beleid van de vzw
- de staf voor het begeleiden van de beheerscommissie en diens werkgroepen en ondersteunen van de gouwbeheerders
- aan te stellen adjunctverbondsbeheerders
 

Resultaatsgebieden
Gebalanceerde draagkracht voor beheersmatige thema’s
Er zijn heel wat zaken die opgepakt kunnen worden. Zorgen voor een omgeving waarbij we de
verwachtingen en de draagkracht op elkaar kunnen afstemmen. Het inschakelen van ploegen en
(project-)vrijwilligers zijn hiervoor opties.

Plannen en organiseren van digitalisering van de beweging
Een plan maken en uitrollen om in te zetten op digitalisering ter ondersteuning van onze groepen
en de structuurvrijwilligers.

Omgaan met de huidige maatschappij en wetgeving
Scouting blijven mogelijk maken in een almaar veranderende maatschappij (vb. gevoeligheid van
foto’s, …) en met sterkere wetgeving (vb GDPR, contracten, …)

Garanderen van de lange termijn financiële gezondheid van de vzw
Blijven inzetten op goed begroten en transparant en begrijpbaar rapporteren over het resultaat.
Zo maak je mogelijk dat het verbondsbestuur financiële beslissingen kan nemen.

Competenties
Must have
- Probleemanalyse en oordeelsvorming (verwerken van complexe beheersmatige dossiers)
- Conceptueel denken (strategisch denken, omvat helikopterzicht)
- Organisatiesensitiviteit (wat leeft in de beweging, wie betrekken, …)
- Resultaatsgerichtheid
- Plannen en organiseren

Nice to have
- Self-management: balans werk/privé
- Mondelinge communicatie
- Samenwerken

Ervaringsvereisten
Must have
- Ervaring in het meedraaien in een grote organisatie
- Actieve rol in een vrijwilligersorganisatie (bij voorkeur jeugd)
- Ervaring in people management (vrijwilligers of professioneel)

Nice to have
- Ervaring met financieel beheer

Cultural fit
En uiteraard heb je het hart van een scout of gids, waarin onze basispijlers als vanzelfsprekend
leven.

Kandidaatstelling
Kandidaten worden voorgedragen door iemand van de verbondsraad. De voordracht bestaat
uit een eenvoudig mailtje naar de voorzitter van de verkiezingscommissie.
Als de kandidaat niemand kent uit de verbondsraad kan hij of zij om een voordracht vragen bij de voorzitter van de verkiezingscommissie. Dit gebeurd op basis van een kort voorgesprek.
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 15 maart 2020. Dit is tevens de deadline voor het ontvangen van een actuele CV en motivatiebrief van de kandidaat zelf.
Nadien worden alle kandidaten opgebeld door de voorzitter van de verkiezingscommissie voor extra toelichting over het proces: een telefonische preselectie, een assessment en een finale selectie die gepland staat op 11 april 2020.
Pieter Lauwers
Verbondsvoorzitter en voorzitter van de verkiezingscommissie
vv@scoutsengidsenvlaanderen.be
+32 474 92 10 52

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vv@scoutsengidsenvlaanderen.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Scoutshuis
Wilrijkstraat 45
2140  Antwerpen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.