Verpleegkundige Groepspraktijk GVHV

 

Geneeskunde voor het Volk Schaarbeek zoekt een verpleegkundige voor een overeenkomst van 38 uur

Overeenkomst van bepaalde duur van zes maanden (kan worden vernieuwd en omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur

Geneeskunde voor het Volk – Schaarbeek is een forfaitaire groepspraktijk. Onze groepspraktijk bestaat uit huisartsen, een onthaalteam, een administratief team en psychologen. Onze groepspraktijk werd 25 jaar geleden opgericht en maakt deel uit van het netwerk van Geneeskunde voor het Volk, dat in totaal bestaat uit 11 medische huizen in België[i]. Geneeskunde voor het Volk is een initiatief van de Partij van de Arbeid van België. Wij zijn niet alleen een medisch centrum. Wij zijn ook actief in het sociale en politieke leven van de gemeente om het recht op gezondheid af te dwingen.

De groespraktijk werkt op forfaitaire basis: iedere maand krijgen wij van de ziekenfondsen een vast bedrag per ingeschreven patiënt. Het forfaitsysteem laat ons toe geneeskundige en verpleegkundige zorg te verstrekken aan de 3000 bij onze praktijk ingeschreven patiënten.

Wij zoeken een gemotiveerde verpleegkundige (m/v) die graag in een multidisciplinair team en in een multiculturele context werkt. De verpleegdienst staat ook in voor de wijkgerichte gezondheidsprojecten, …

Wat verwachten wij?

 1.       Zorgverstrekking in de groepspraktijk
 2.       Thuiszorg
 3.       Andere taken
 1. Medicamenteuze behandelingen voorbereiden/toedienen/opvolgen
 2. Controle van parameters (bloeddruk, hartslag, gewicht, …)
 3. Wondzorg (na de operatie, chronische wonden, verwijderen van draadjes, …)
 4. Bijstand aan de artsen verlenen (indien nodig)
 5. EKG
 6. Wratten behandelen
 7. Oorproppen verwijderen
 8. Inspuitingen
 9. Vaccinaties (toedienen, plannen, stockbeheer)
 10. Organisatie van de griepvaccinatie
 11. Preventieve consultaties (GMD+), opvolging van diabetespatiënten of patiënten met  andere chronische aandoeningen. (Project dat wordt opgestart)
 12. Spirometrie 
 1. Hygiënische zorg
 2. Wondzorg (na de operatie, chronische wonden, draadjes verwijderen, …)
 3. Medicamenteuze behandelingen voorbereiden/toedienen/opvolgen
 4. Controle van parameters (bloeddruk, hartslag, gewicht, …)
 •          Deelnemen aan briefings en vergaderingen van het medisch team
 •          Deelnemen aan teamvergaderingen
 •          De patiënten actief organiseren en mobiliseren voor activiteiten in het kader van gezondheidspromotie
 •          Opvolging van de sociale situatie, coördinatie met andere sociale diensten om de globale behandeling van de patiënt te waarborgen
 •          De contacten met de verpleegkundigen van andere groepspraktijken van de gemeente en andere groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk onderhouden
 •          Administratieve taken : organisatie van de verpleegkundige zorg, updaten van het dossier in ons programma Care Connect, …
 •          Procedures vaststellen (bijvoorbeeld handhygiëne, prikongevallen)
 •          Bachelor verpleegkunde
 •          Je bent bereid aanvullende opleidingen te volgen
 •          Je hebt een correcte en vriendelijke houding ten opzichte van patiënten, collega’s van de groepspraktijk en externe personen
 •          Je werkt graag in teamverband en zowel autonoom als ter ondersteuning van je collega’s en het team
 •          Je bent flexibel : je kan je agenda en taakinhoud aanpassen naargelang van de zorgvraag
 •          Je bent vertrouwd met computerprogramma’s (e-mail, internet, Office) en bereid je te scholen in een medisch programma (CareConnect)
 •          Je kan problemen oplossen
 •          Je bent discreet en leeft het beroepsgeheim na
 •          Je hebt een open geest voor andere culturen en sociale situaties.
 •          Je bent geduldig en communicatief. Je bent empathisch ten opzichte van patiënten en stelt gemakkelijk hun noden vast.
 •          Je kan autonoom werken, actief meewerken aan de ontwikkeling van de taken in een groepspraktijk (ervaring met projecten/het uitwerken van protocollen is een pluspunt)
 •          Je hebt interesse voor wetenschappelijke literatuur
 •          Ervaring in het organiseren van gezondheidsactiviteiten of groepsactiviteiten is een pluspunt
 •          Je bent akkoord met de visie van Geneeskunde voor het Volk (zie www.gvhv-mplp.be)
 •          Je wil geen aanvullende activiteit als zelfstandige zorgverlener uitbouwen/behouden (het RIZIV laat de combinatie van het forfaitsysteem en de prestatiegeneeskunde niet toe)
 •          De kennis van de tweede landstaal is een belangrijke troef
  •          Een overeenkomst van 38 uur voor een bepaalde duur van 6 maanden (kan worden verlengd en omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur)
  •          De loonschalen die van toepassing zijn in medische huizen van paritair comité 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten van de privésector
  •          Tegemoetkoming in het woon-werkverkeer en de verplaatsingen in het kader van huisbezoeken
  •          Een dynamische werkomgeving
  •          Een nauwe samenwerking met onze artsen en de andere medewerkers
  •          Een aanzienlijke autonomie bij de uitvoering van je werk
  •          De mogelijkheid om je kennis en kunde te ontwikkelingen met behulp van opleiding en projecten
  •          De mogelijkheid om goede relaties op te bouwen met de patiënten van de groepspraktijk
  •          Een coördinatie van het werk van de verpleegkundigen van alle groepspraktijken van de vzw Geneeskunde voor het Volk.
  •          Tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering
  •          Onmiddellijke indiensttreding of naargelang van je opzegtermijn

Uw profiel

 

Wat bieden wij

Geïnteresseerd?

Stuur je kandidatuur met cv en motivatiebrief per post of via e-mail voor 01/09 naar joelle.crema@mplp.be

Of ter attentie van Joëlle Crema

Geneeskunde voor het Volk - Schaarbeek

Haachtstesteenweg 276

1030 Brussel

www.gvhv-mplp.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: loonschaal volgens paritair comité 330 (die van toepassing zijn voor medische groepspraktijken)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij joelle.crema@mplp.be
  met referentie vacature verpleegkundige
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Geneeskunde voor het volk Schaarbeek
Haachtsesteenweg 276
1030  Schaarbeek