Verpleegkundige (m/v/x) voor opvangcentrum Deurne

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum in opstart, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 120 plaatsen voor families. Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische hulp om bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, het oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Inhoud

Je inventariseert de medische klachten aan de hand van gestandaardiseerde intakes, je maakt een voorselectie van patiënten en voert de voorgeschreven behandelingen en medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert bij consultaties door de huisartsen of externe organisaties zoals Kind en Gezin en in het kader van psychosociale dienstverlening. Je stelt jouw expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materialen.

Je organiseert begeleiding en transport van patiënten. Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

Je bent onmiddellijk beschikbaar

 

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma of brevet in de verpleegkunde.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet jouw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinaire omgeving.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

               

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijdse contract (38u/week) van bepaalde duur

 

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Premies voor onregelmatige prestaties = 1 late shift (14u – 22u) per week

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek.

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Yen Van Damme (selectieverantwoordelijke) 03/660.19.69.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Niveau B1
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9054_003
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil opvangcentrum Deurne
Ergo-de Waellaan 32
2100  Deurne