VERPLEEGKUNDIGEN (M/V/X)

 

 

06/08/2018

Fedasil rekruteert

VERPLEEGKUNDIGEN (M/V/X)

 

WERFRESERVE :

 

Ref.nr. 99007/259

 

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

 

Klein Kasteeltje

Negende Linielaan 27

1000 Brussel

 

Doel van de functie:

Organiseren en toedienen van medische zorg onder toezicht van arts, ten einde bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, met oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

 

Context van de functie:

 

Het Klein Kasteeltje vangt ongeveer 853 bewoners op. U zal werken in een multidisciplinair team van 6 tot 10 medewerkers bestaande uit sociaal werkers, sociaal begeleiders en verpleegkundigen. Onder toezicht van de artsen, organiseer je de medische zorg van de bewoners, rekening houdend met de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Binnen de medische dienst werkt u nauw samen met de arts(en). Daarnaast staat u samen met uw collega verpleegkundige(n) in voor de toediening van de eerste zorgen en waakt u over de goede algemene hygiënische toestand binnen het opvangcentrum. U rapporteert aan de centrumarts en aan de centrumdirectie.


Binnen het opvangcentrum werkt u nauw samen met de andere centrumdiensten zoals het onthaal, de sociale dienst, begeleiding/animatie en logistieke dienst. U onderhoudt tevens nauwe contacten met externe diensten zoals apothekers, ziekenhuizen en specialisten.

Takenpakket:

 

w  U screent de patiënten en je legt afspraken vast bij de behandelende arts

w  U inventariseert klachten en rapporteert aan de behandelende arts.

w  U assisteert de arts bij de consultaties.

w  U dient eerste zorgen toe.

w  U staat in voor de stock en verdeelt de voorgeschreven medicijnen

w  U bent verantwoordelijk voor het mee opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers (op papier en digitaal)

w  U helpt de facturatie mee beheren

w  U organiseert vormingen en werkt rond preventie voor de diverse doelgroepen.

w  U organiseert begeleiding en transport van patiënten

w  U neemt regelmatig deel aan multidisciplinair overleg met sociaal werkers en begeleiders

 

Uw profiel:

w  U bent houder van een bachelor diplomaverpleegkundige (graduaat). Een specialisatie in gemeenschapsgezondheid of een ervaring  in de psychiatrische verpleegkunde is een pluspunt

w  Een eerste relevante professionele ervaring is vereist.

w  U heeft interesse in een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond

w  Je hebt een goede kennis van het Frans. Praktische kennis van andere talen is een pluspunt

w  U beschikt over goede PC-vaardigheden (internet, word, Excel,…)

w  U kan autonoom werken

w  U kan gestructureerd werken, stelt correcte prioriteiten en werkt resultaatgericht

w  U bent klantgericht en beschikt over een probleemoplossend vermogen

w  U bent zich bewust van de grenzen van uw functie en bent stressbestendig

w  U bent een teamspeler en beschikt over goede communicatieve vaardigheden

w  U bent flexibel, nauwkeurig, enthousiast en toont zin voor initiatief

Ons aanbod:

w  Samenstelling van een wervingsreserve: een arbeidscontract van bepaalde duur, onbepaalde duur, vervangingscontract, voltijds of deeltijds in functie van de vacante betrekkingen.

w  Loon volgens de geldende barema’s behorend bij niveau B.

Het basis minimumloon is 2343,00 € (Bruto maandloon voltijds, rekening houdend met de huidige index en met de barema’s die voor u van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren afhankelijk van uw relevante werkervaring. Voor meer inlichtingen, zie www.fedweb.be.

w  Mogelijkheid tot gratis treinabonnement en vergoeding van het tram-en busvervoer.

w  Glijdend uurrooster en 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding, pro rata van de indiensttredingdatum).

w  Maaltijdcheques.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werk omgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Selectieprocedure:

Indien deze functie u interesseert en u denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, gelieve ons uw motivatiebrief, uw curriculum vitae + een kopie van uw diploma (of de gelijkstelling van diploma) op te sturenvia de website www.fedasil.be en het tabblad « Werken bij Fedasil », jobs@fedasil.be

Kandidaturen worden aanvaard tot 02/09/2018 middernacht.

De selectieproef evalueert of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten voor de functie. De gesprekken zullen doorgaan vanaf 10/09/2018.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met Joyeuse Uwingabiye, HR dienst Fedasil Klein Kasteeltje per mail joyeuse.uwingabiye@fedasil.be indien u meer informatie wenst over de functie.

Kandidaten die slagen voor de selectieproeven komen terecht in een werfreserve voor de duur van één jaar.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Het basis minimumloon is 2343,00 € (Bruto maandloon voltijds, rekening houdend met de huidige index en met de barema’s die voor u van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren afhankelijk van uw relevante werkervaring. Voor meer inlichtingen, zie www.fedw
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 99007-259
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000  Brussel