vervangingscontract 80% begeleider (M/V) voor het team De Werf

Organisatie :

vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in de sectoren Onderwijs en Welzijn en richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare jongeren uit onze samenleving.

 

Voor het team de Werf zijn we op zoek naar een ervaren (groeps)begeleider.

Via een ervaringsgerichte en projectmatige werkwijze gaan we aan de slag rond de sociale vaardigheden en arbeidsattitudes van onze jongeren, zodat zij (opnieuw) aansluiting kunnen vinden binnen het onderwijs, en/of het werkveld en in het maatschappelijk leven. We werken aanklampend en zoveel als mogelijk op maat van de jongere zelf.

Onze jongeren zijn tussen 15 en 18 jaar oud, ingeschreven in het deeltijds onderwijs.

Tijdsregeling :

Vervangingscontract  (startdatum 1 september 2018 tot 31 augustus 2019)

Jobtime 80%, verdeeld over 5 dagen

Verloning niveau B1c in PC 319.01

Profielvereisten :

In bezit zijn van een sociaal pedagogisch diploma, minimum 3 jaar ervaring

Ervaring met maatschappelijk kwetsbare jongeren

Ervaring met groepsdynamica

Individueel kunnen werken met jongeren

Projectmatig werken (uitwerken van projecten op maat van de jongeren/groep)

Kunnen werken in teamverband

Flexibel zijn

Zelfstandig kunnen werken

In bezit zijn van rijbewijs B

 

Taken:

Atelier- en projectwerking in groep (sociale vaardigheidstraining, creatieve activiteiten, ervaringsgerichte projecten, maatschappelijke projecten, kennismaking met de arbeidswereld, sport,…)

Individuele begeleiding (opmaken handelingsplan, handelingsgericht werken, individuele gesprekken, ondersteunen van context, contacten met school en externe partners,…)

 

Plaats tewerkstelling :

Team De Werf

Destelbergenstraat 61 te St- Amandsberg

Sollicitatieprocedure :

Mail je motivatiebrief + CV  tegen 16 augustus 2018 naar  ann.reed@vzwapart.be.

Voor bijkomende info over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Ann Reed Personeelsdirecteur bereikbaar op het gsmnr 0474929617.  Voor meer info over de inhoud van de job kan je terecht bij de teamverantwoordelijke Brenda Vermeire  bereikbaar op het gsmnr 0499512489.

We zijn niet bereikbaar van 15 juli tot 31 juli 2018.

De gesprekken gaan door op 21 augustus 2018.

Indien u geen antwoord krijgt is uw kandidatuur niet weerhouden.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: barema B1c in het PC 319.01 - 80%
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ann.reed@vzwapart.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Werf
Destelbergenstraat 61
9040  Sint-Amandsberg