Vervangingscontract voor lange duur van Kinderbegeleider

Elmer Zuid zoekt
KINDBEGELEIDER
4/5de vervangingscontract voor lange duur

Organisatie informatie
Elmer is doorheen de jaren uitgebreid. Momenteel zijn er vier vestigingen; twee grote (Anderlecht en Schaarbeek) en twee kleinere (Molenbeek, Brussel). In totaal telt Elmer een 90-tal medewerkers, waarvan een aantal in een opleidingstraject. Elmer wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin op trap 3 (kwetsbare groepen). Elmer is ook erkend als Centrum voor Inclusie voor de Brusselse regio.

Functie
Je staat in teamverband in voor de opvang van de kinderen en de dagelijkse contacten met de ouders. Je staat in voor de organisatie van de leefgroepen en voor de opvolging van de jouw toegewezen aandachtskinderen.

Profiel
 Betrokkenheid op kinderen en hun ouders in de Brusselse leefwereld
 Creatief en voortdurend verbeteren
 Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
 Actief pluralisme in het omgaan met diversiteit
 Kunnen samenwerken
 Zeer communicatief vaardig zijn
 Kunnen organiseren
 Beschikken over een grote flexibiliteit (werken op basis van de noden op de werkvloer, variërende werkweek)
 Emotionele ondersteuning kunnen bieden
 Educatieve ondersteuning kunnen bieden
 Participatief kunnen handelen
Kwalificatie
 Attest of diploma van begeleider in de kinderopvang
Taalkennis
 Kennis van het Nederlands niveau minimum "instap 3.2" voor niet-Nederlandstaligen
 Kennis van een andere taal is een voordeel (Frans, Engels, Marokkaans, Perzisch, Turks, Pools, ...)

Aanbod
 Indiensttreding vanaf 19/08/2019
 Verloning volgens loonbarema's van PC331
 20 wettelijke verlofdagen, aangevuld met extra verlofdagen. Vanaf 35 jaar verdere opbouw van extra CAO-verlof
 Mogelijkheid tot bijscholing
 4/5de tewerkstelling voor lange duur
 Een leuke, informele en familiale werksfeer

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@elmer.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Elmer Zuid
Herzieningslaan 77
1070  Anderlecht