Vestigingsverantwoordelijke (m/v/x) (Vervanging)

Vzw De Welvaartkapoen zoekt een vestigingsverantwoordelijke (m/v/x) buitenschoolse opvang.

IBO ( Initiatief Buitenschoolse Opvang) De Verliefde Wolk, een deelwerking van vzw De Welvaartkapoen, organiseert Nederlandstalige opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud uit Sint-Jans- Molenbeek.

IBO De verliefde Wolk heeft 3 vestigingsplaatsen : Vierwinden, Havenwijk en Sluis.

Voor de vestiging IBO Havenwijk ( 59 kindplaatsen) zoeken wij een gemotiveerde, enthousiaste verantwoordelijke.

Functie : Vestigingsverantwoordelijke IBO Havenwijk

Doel van de functie : plannen en organiseren van dagelijkse opvang, coachen van het team begeleiders, leiding geven aan het team in het kader van de Missie en Visie van vzw De Welvaartkapoen en meer specifiek IBO De Verliefde Wolk.

Taken :

Je werkt mee aan de uitbouw van de werking van het IBO en bij uitbreiding de hele vzw

Je coacht en controleert  de begeleiders m.b.t. hun functioneren in overleg en samenspraak met de hulpcoach

Je volgt de pedagogische kwaliteit van de activiteiten nauwgezet op en volgt zelf regelmatig vormingen om je hierin te perfectioneren

Je bent het gezicht van de werking en de contactpersoon voor ouders

Je stimuleert een partnerrelatie tussen ouders en begeleiders

Je hebt contacten en overleg met schooldirecties en het netwerk in de buurt

Bij piekmomenten sta je mee in voor de opvang van een groep kinderen, je bent hierin een rolmodel

Je treedt op als bemiddelaar tussen ouders en begeleiders, begeleiders en vrijwilligers onderling en tussen begeleiders en kinderen

Je signaleert problemen en rapporteert over de werking aan de directeur

Je vervult een aantal administratieve taken zoals het voorzien van de dagelijkse personeelsplanning, het verwerken van de aanwezigheden, verlofplanning, stage-en vrijwilligerscontracten, de werkroosters controleren, de bestellingen van de 4-uurtjes, aanvragen voor nieuw materiaal

Je ontwikkelt nieuwe projecten en ondersteunt bestaande projecten en werkt nauw samen met de lokale socio-culturele verenigingen en jeugdorganisaties uit de buurt

Je organiseert 2-wekelijks een teamvergadering en je neemt deel aan een aantal vergaderingen van de brede vzw, o.m. een 2-wekelijks overleg met de verantwoordelijken van de andere deelwerkingen.

Je maakt regelmatig verslagen van vergaderingen.

Je bent de verantwoordelijke van de lokalen van IBO Havenwijk

Profiel :

Diploma niveau bachelor binnen de studiegebieden onderwijs, pedagogie, agogiek, sociaal werk…

Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands, maar je kan je ook gemakkelijk uitdrukken in het Frans

Bewijs van goed gedrag en zeden

Neemt verantwoordelijkheid op in alle omstandigheden, kan zelfstandig werken

Ervaring met kinderen en begeleiders sterkt tot aanbeveling

Enthousiast en deskundig teamleader

Planmatig werken, polyvalent

Stressbestendig, probleemoplosser

Netwerker

Kennis van Brussel en het jeugd -en welzijnsveld is een pluspunt

Vlot werken met Word, Exel, Outlook,…

Staat achter de doelstellingen, de werking en de structuur van de vzw, is loyaal

Wij bieden :

-verloning volgens barema B1c , PC 331.00

-vervanging voltijdse betrekking ( 36u30’ per week)

-volledige terugbetaling woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer

-gunstige verlofregeling

Details Meer informatie Werkgever
De Welvaartkapoen vzw
Begijnenstraat 65
1080  Sint-Jans-Molenbeek