Vindplaatsgericht Jeugdwerker

Jobomschrijving:

Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de uitbreiding van het huidig artistiek project. Met deze uitbreiding wil het jeugdhuis de sociale cohesie tussen haar werking/doelgroep en de omgeving verder versterken. Je vertaalt de visie van het project naar concrete acties in het jeugdhuis en er buiten. Je voert deze samen uit met de projectwerker artistieke expressie.

Korte omschrijving van VJOC De Kim:

Vrijzinnig Jongeren Ontmoetingscentrum De Kim is gevestigd in het centrum van Oostende en creëert een veilige ruimte voor jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare jongeren, om samen te komen, zich te engageren en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. De projecten rond artistieke expressie en sociale cohesie versterken de reguliere jeugdhuiswerking en zijn met elkaar verbonden. De Kim heeft het doel om jongeren te steunen, vanuit een vrijzinnige levensvisie met een open pluralistische werking.

 

Jobinhoud:

 • Je bevordert de sociale cohesie tussen de doelgroep van VJOC De Kim en hun omgeving;
 • Je wordt de brugfiguur tussen het jeugdhuis, de buurt en de artistieke projecten.
 • Je focust op jongeren en verbindt generaties en culturen op vindplaatsen in de wijk;
 • Je gaat vindplaatsgericht op zoek naar de noden en wensen in de wijk. Voor de vormgeving en uitwerking van de projecten werk je nauw samen met de projectwerker artistieke expressie;
 • Je werkt inhoudelijk mee aan dossiers zoals werkingsverslagen, subsidiedossiers, persmappen,
 • Je gaat op zoek naar en communiceert met relevante partners;
 • Je gaat participatief aan de slag met de bereikte jongeren, vertrekkend vanuit hun interesses en talenten;
 • Je bouwt en onderhoudt duurzame contacten met de bereikte jongeren en partnerorganisaties;
 • Je brengt onze werking/aanbod naar buiten bij jongeren die geen affiniteit hebben met de werking binnenshuis

Profiel:

 • Je bent sociaal geëngageerd. Je bent oprecht en durft out of the box denken;
 • Je hebt voldoende affiniteit met de leefwereld van jongeren. Ervaring met jeugdwerk, maatschappelijk kwetsbare jongeren, locatie projecten of sociaal artistieke projecten zijn niet vereist maar vormen een pluspunt;
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden naar de doelgroep toe en naar samenwerkende partners;
 • Je werkt doel en- oplossingsgericht: kunnen plannen en organiseren;
 • Je kan je goed uitdrukken, zowel mondeling en schriftelijk;
 • Je hebt een professionele houding;
 • Je bent gemotiveerd en neemt gemakkelijk zelf initiatief, je bent besluitvaardig en kan kan je beslissingen ook verantwoorden;
 • Je hebt voeling met de diversiteit die eigen is aan het jeugdhuiswerk in de stad;
 • Je bent bereid te werken in de vrije tijd van jongeren en tijdens de openingsuren van het jeugdhuis. Avond en- weekendwerk schrikken je niet af;
 • Je weet mensen enthousiast te maken en engageren in uitdagende projecten;
 • Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • Je hebt respect voor de vrijzinnige levensvisie.

Vereisten:

 • Je bent in het bezit van een sociaal georiënteerd diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring;
 • Je beschikt over de mogelijkheid je vlot te kunnen verplaatsen;
 • Een flexibele en gemotiveerde werkhouding.

JOBGERELATEERDE COMPENTENTIES

 • De socioculturele ontwikkeling bepalen of helpen bepalen en acties opzetten met groepen, organisaties, …
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen
 • Communiceren over de werking van de organisatie
  De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
 • Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

 • Je komt terecht in een leuk en dynamisch team van 4 medewerkers, een afwisselende en uitdagende job met veel ruimte voor initiatief;
 • Parttime job (⅘) met de mogelijkheid tot uitbreiding met avond en weekendwerk voor bepaalde duur (vier jaar) met de mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van de subsidies;
 • Je werkt volgens een flexibel uurrooster dat in overleg te bepalen is;
 • Indiensttreding vanaf januari 2020;
 • Functie verloning volgens PC 329.01 barema B1c (bruto aanvangwedde: 2268,84EUR). Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen;
 • Gsm-vergoeding en tussenkomst woon-werkverkeer;
 • Mogelijkheid tot bijscholing;
 • Alle faciliteiten om de job naar behoren uit te voeren;
 • Plaats van tewerkstelling: vjoc De Kim, Langestraat 44a. 8400 Oostende

Log in om te ontdekken hoe goed deze job bij je past

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Volgens PC 329.01 Barema B1C
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vjoc.dekim@gmail.com
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Vrijzinnig jongerenontmoetingscentrum De Kim
Langestraat 44a
8400  Oostende