Vindplaatsgerichte jeugdopbouwwerker Boom Lejo vzw (Voltijdse vervanging)

1
Vindplaatsgerichte jeugdopbouwwerker Boom
Voltijdse vervanging 1 juli tot minimum eind augustus 2018
Standplaats: Boom
Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO vzw is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen LEJO én binnen de samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.
Binnen het onderwijs, in het kader van het decreet ‘leren en werken,’ organiseert LEJO Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (P.O.T.) in de regio’s Gent en Antwerpen. Een Persoonlijk ontwikkelingstraject is bedoeld voor die jongeren die omwille van een multi-complexe problematiek moeilijk of niet kunnen deelnemen aan een arbeidsgericht traject binnen een Centrum voor Leren en Werken. Het is de bedoeling die jongeren terug handvaten en kansen te bieden om een terugstroom naar de arbeidsmarkt of een traject ‘leren en werken’ te ondersteunen.
Binnen de vrijetijdswerking organiseert LEJO activiteiten als landelijk en lokaal jeugdwerk. In Ninove, Ronse, Boom en Aalst ontwikkelen we jeugdopbouwwerk voor jongeren in een kwetsbare situatie tussen 12-19 jaar. Op bovenlokaal niveau organiseren we een uitgebreid aanbod aan kampen, vakanties, meerdaagsen en evenementen. Voor deze jeugdwerkprogramma’s kunnen we beroep doen op een groep vrijwilligers, die we actief rekruteren en coachen. We zetten sterk in op doorgroeikansen voor jongeren uit de werkingen.
Met de Tienerouderwerking richten we ons op tienerzwangeren, tienermoeders en tienervaders. Enerzijds met een vrijetijdswerking op landelijk en regionaal niveau, anderzijds met een Mobiele Tienerouderwerking die op regionaal niveau brugfiguur is voor tienerouders.
De vierde pijler is Vorming. Met vormingsactiviteiten richten we ons in de eerste plaats tot organisaties, overheden en maatschappelijke instellingen die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken, maar ook naar andere profit en non-profit organisaties.
LEJO telt 40 beroepskrachten, verspreid over vier secretariaten (Sint-Amandsberg, Antwerpen, Boom, Brasschaat) en de steden waar we actief zijn met jeugdopbouwwerk.
Voor de versterking van ons team jeugdwerk zijn we daarom op zoek naar een enthousiaste jeugdwerk(st)er, gedreven voor jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden.
De jeugdopbouwwerker die wij zoeken:
 Heeft ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 Gaat op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag met jongeren
 Werkt vanuit een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 Heeft kennis van ‘outreachend werken’
Kan verbinding maken met de leefwereld van tieners en jongeren
 Beschikt over de nodige inzichten en vaardigheden om de doelgroep en de organisatie te vertegenwoordigen op overlegmomenten
 Is in staat om vrijwilligers te enthousiasmeren en te coachen
 Kan autonoom werken en neemt initiatief
 Is flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk, werken tijdens schoolvakanties
 Gaat respectvol om met personen en (hun) situaties
 Beschikt over sterke organisatorische vaardigheden
2
 Kan goed communiceren en zijn boodschap en stijl afstemmen op de doelgroep
 Durft constructief kritisch te zijn
 Heeft zicht de sociale kaart en de structuren en algemene werking van de gemeente
 Kan goed overweg met Word, Excel, PowerPoint en Outlook
 Kan zich goed uitdrukken in het Nederlands
Pluspunten
 Heeft kennis van ervaringsleren, groepsdynamica, herstelgericht werken
 Is in het bezit van een Rijbewijs B
 Is afkomstig uit Boom of omgeving
Jouw opdracht:
Jouw job omvat deze hoofdopdracht: verantwoordelijke voor het jeugdopbouwwerk in Boom.
Jeugdopbouwwerk Boom:
Je coördineert het jeugdopbouwwerk in Boom en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de convenant met de gemeente Boom. Als jeugdopbouwwerker ben je een vertrouwensfiguur, brugfiguur en vertegenwoordigingsfiguur voor de jongeren. Je werkt nauw samen met de lokale straathoekwerker en de gemeentelijke jeugddienst. Je taken omvatten voornamelijk:
1. Verder uitbouwen van een toegankelijk en divers vrijetijdsaanbod in de zomervakantie
2. Verder uitbouwen van een thematische project- en trajectwerking, vnl. in het kader van zinvolle dagbesteding binnen de vrije tijd, onderwijs en tewerkstelling.
3. Verder uitbouwen van een lokaal vrijwilligersbeleid en –werking ter ondersteuning van de activiteiten.
4. Verder uitbouwen van de outreachende werking, waarbij jongeren die niet bereikt worden via de verschillende initiatieven gedetecteerd worden, een vertrouwensband met hen wordt opgebouwd, en ngl. de noden en behoeften acties hieraan verbonden worden.
5. Uitbouw van netwerken en samenwerkingen met gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten en organisaties in het veld van jeugd(hulp en –welzijn).
6. Ondersteuning jeugdhuiswerking
Wat bieden we?
 Je wordt verwelkomd in een dynamische organisatie met 40 enthousiaste en betrokken collega’s. Je maakt deel uit van een team van 17 jeugdwerkers bij LEJO.
 Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio- culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 Je wordt tewerkgesteld in een voltijds vervangingscontract. Datum indiensttreding: begin juli tot minimum eind augustus 2018.
Sollicitatieprocedure
 Stuur voor 25 juni je motivatiebrief en CV per mail door naar vacature@lejo.be
 Een selectieproef en –gesprek vinden plaats in de laatste week van juni.
 Voor meer informatie, contacteer ons gerust: LEJO vzw
Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg – www.lejo.be
Contactpersoon: Dieter Dochy, coördinator Team Jeugdwerk
E-mail: dieter.dochy@lejo.be – tel. 0491/34.82.25

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@lejo.be
    met referentie Vindplaatsgerichte jeugdopbouwwerker Boom
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Boom
Grote Marijve 133
9600  Ronse