vindplaatsgerichte jeugdwerker + arbeidscompetentiebegeleider

Kras Jeugdwerk werft aan

Vindplaatsgerichte jongerenwerker 3/5 - onbepaalde duur

Arbeidscompetentiebegeleider 2/5 – bepaalde duur (jaarlijks verlengd)

Kras Jeugdwerk organiseert pittige en zinvolle vrije tijd voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren tussen 6 en 25 jaar. We zijn actief in 6 Antwerpse aandachtswijken.

 

Momenteel zijn we op zoek naar een vindplaatsgerichte jeugdwerker (22,8 uur) en een arbeidscompetentiebegeleider (15,2 uur) voor steunpunt Berchem.
Deze twee functies worden gecombineerd in een voltijds contract van onbepaalde duur. De functie van arbeidscompetentiebegeleider is een tijdelijk project en kan jaarlijks verlengd worden.

 

“Het personeelsbeleid van Kras Jeugdwerk is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, diploma, …”

 

Functie

Vindplaatsgerichte jeugdwerker
Als vindplaatsgerichte jeugdwerker ga jij actief op zoek naar jongeren in de buurt. Je legt contacten en bouwt een vertrouwensrelatie op met verschillende jongeren uit de buurt. Van daar uit ga je groepsgericht aan de slag met hun competenties, noden en behoeften.

Arbeidscompetentiebegeleider
Als arbeidscompetentiebegeleider (ACB) geef je mee invulling aan het werkluik van onze jeugdwerkingen. Vanuit Kras Jeugdwerk focussen we hier op de wijken Kiel, Antwerpen Zuid, Berchem, Antwerpen Noord en Merksem. Jouw opdracht is gericht op het gebied Berchem. De ACB-werking beoogt een verbetering van de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van NEET jongeren. (Not in Employment, Education or Training )
Onderwijs- en arbeidsoriëntatie vanuit een vindplaatsgerichte en competentiegerichte aanpak staan hier centraal.

 

Wat je bij Kras doet

Vindplaatsgerichte jeugdwerker

-        Je werkt procesgericht met jongeren (14+) op verschillende pleinen in Antwerpen.

-        Je legt contacten en bouwt een vertrouwensrelatie op met verschillende jongeren uit de buurt.

-        Je versterkt de maatschappelijke participatie van deze jongeren en betrekt de jongeren in dat emancipatieproces. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en behoeften van de jongeren zelf.

Arbeidscompetentiebegeleider

-        Je gaat actief op zoek naar jongeren vanaf 18 jaar (en met uitbreiding van 16 jaar) die werkzoekend zijn en die niet door een andere instantie begeleid worden naar werk.

-        Je bouwt een vertrouwensrelatie op en biedt hen een intensieve en integrale begeleiding met een focus op werk en opleiding. Je werkt op maat en op tempo van de jongeren zelf.

-        Je organiseert groepsvormingen met als doel zicht te krijgen op competenties, het verhogen van sollicitatievaardigheden, e.a.

-        Je ondersteunt bij de zoektocht naar werk en/of een geschikte opleiding (inschrijving bij VDAB, op zoek naar passende job of opleiding, opmaak sollicitatiebrief en cv, ondersteuning bij telefoongesprekken en mails, voorbereiding van sollicitatiegesprekken, toeleiding naar opleidingspartners, opvolging van sollicitatiegesprek, e.a.)

-        Je zorgt voor een goede link met de eigen jeugdwerkingen in de wijk waar je staat in functie van toeleiding en rekrutering.

-        Je bouwt een netwerk van toeleiders uit waaronder werkgevers, opleidingsverstrekkers,   
welzijnsorganisaties, onderwijspartners, e.a.

-        Je zorgt mee voor een goede afstemming met de je collega’s intern, kennisuitwisseling, uitwisseling van netwerk, doorverwijzing indien relevant

-        Je zorgt mee voor een goede afstemming met de twee partnerorganisaties JES en Formaat en neemt deel aan overleg over de organisaties heen.

-        Je zorgt voor een nauwkeurige registratie van alle stappen die je samen met de jongere zet in de begeleiding.

-        Je neemt actief deel aan intern en extern overleg.

Je hebt daarom de volgende kwaliteiten

Vindplaatsgerichte jeugdwerker
-      Je denkt creatief en vernieuwend.

-        Je bent gebeten door maatschappelijk onrecht en wil opkomen voor en werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd.

-        Je stelt je dynamisch en jeugdig op, in een steeds veranderende context.

-        Je hebt voeling met het jeugdwerk.

-        Je kan in team werken: je werkt onder leiding van een coördinator

Arbeidscompetentiebegeleider

-        Je hebt een passie voor en ervaring om met een groep, veelal kwetsbare, jongvolwassenen intensief aan de slag te gaan zodat zij op een duurzame manier naar werk of een competentie verhogende actie worden toegeleid.

-        Je hebt kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC).

-        Je heb kennis van de Antwerpse arbeidsmarkt en het onderwijslandschap of bent bereid die kennis op te bouwen.

-        Je hebt ervaring met het geven van vorming in groepsverband en het coachen van individuen.

-        Je kan zelfstandig werken, je bent flexibel en ondernemend.

-        Je kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen.

-        Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te schrijven en een goede registratie bij te houden.

-        Je legt vlot contacten met jongeren, netwerkpartners en werkgevers.

-        Je beschikt over een rijbewijs B.

Voorwaarden

Je beschikt over een hogeschool diploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.

Bij Kras Jeugdwerk zetten we de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven dan ook aan op basis van competenties en relevante ervaring. Kras Jeugdwerk is een diverse organisatie. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Van ons kan je dit verwachten

-       Een voltijds contract van onbepaalde duur. (2/5 jaarlijks mogelijkheid tot verlenging)

-       Een uitdagende job in een aangename werksfeer waar participatie en overleg centraal staat.

-       Een team van enthousiaste collega’s.

-       De kans om jezelf verder te specialiseren via opleiding en vorming.

-       Een verloning volgen het paritair comité 329, barema B1C

-       Maaltijdcheques, extra dagen arbeidsduurvermindering en leeftijdsverlof (vanaf 35 jaar), fietsvergoeding en/of gedeeltelijke tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

-       Startdatum: september  

Selectieprocedure

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op zondag 1 juli 2018 naar vacatures@krasjeugdwerk.be.


Onderwerp mail: BERCHEM


Sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdag 10 juli 2018.

Voor meer info kan je terecht bij Roel Dierckx op 03/218 80 43.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@krasjeugdwerk.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
kras jeugdwerk - berchem
patriottenstraat 62
2600  Berchem