Wij zoeken een 'Onderzoeker Gegevensset Vrijheidsbeperkende maatregelen’ (voltijds tot eind 2020)

Wij zoeken een onderzoeker om ons ICOBA-tam te versterken!

Achtergrond

In het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA 5) voorziet de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin éénmalig een bijkomend budget om in overleg met de sociale partners en Icoba initiatieven te nemen rond omgaan met agressief gedrag in social/non-profitsectoren.
De sociale partners zetten met Icoba een onderzoek op. Het doel is om een intersectorale gegevensset te ontwikkelen die minimale gegevens verzamelt over de toepassing van de meest voorkomende vrijheidsbeperkende en vrijheidsberovende interventies in de zorg- en welzijnssector. Aan de hand van de geregistreerde gegevens kunnen organisaties leren uit de eigen praktijk en op basis daarvan verbetertrajecten uitwerken. Een minimale gegevensset biedt bovendien betere mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek gericht op het leren van elkaar, preventie en kwaliteitsverbetering

Jouw opdracht en taken:
Samen met een expertengroep en onder begeleiding van een procesbegeleider:

 • bepalen welke gegevens minimaal geregistreerd moeten worden over de sectoren heen
 • het toetsings- en validatietraject bepalen en nagaan hoe we gebruikersorganisaties in een latere fase kunnen betrekken

Empirisch onderzoek doen en in gesprek gaan met het veld om gedragenheid te krijgen voor de variabelen en om de terminologie af te stemmen.

Gegevens verzamelen en verwerken

Het project in de volgende fasen ondersteunen door:

 • bij te dragen aan het opstellen van rapporten
 • de gegevensset te proefdraaien in pilootorganisaties om ze te toetsen en te valideren en een aanzet te geven tot de implementatie ervan in de verschillende sectoren. Dit in regelmatig overleg met het werkveld en de gebruikersorganisaties
 • mee te werken aan een leidraad voor de verschillende sectoren
 • na de proefdraai-rondes de definitieve gegevensset mee uit te rollen over Vlaanderen, door een symposium, centrale scholingen en werkbezoeken aan de organisaties.

Je werkt zelfstandig, gecoacht door de inhoudelijke procesbegeleider en Icoba-teamleden. Je rapporteert aan de projectverantwoordelijke van Icoba en aan de procesbegeleider en expertengroep.  

Jouw profiel:

Je hebt een master in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

Je hebt ervaring en expertise in de zorg en/of welzijnssector en in de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen

Je hebt affiniteit/bent vertrouwd met het verzamelen en verwerken van gegevens.

Je hebt ervaring met projectmanagement (d.w.z. inhoud en doelen definiëren, plannen opmaken, administratieve opvolgen, evalueren en rapporteren)

Je kunt (groeps-)gesprekken faciliteren en mensen motiveren.

Ondernemingszin, klantgerichtheid, geduld en een positieve en flexibele ingesteldheid kenmerken jou.

Je bent bereid tot 1 week vorming per jaar en werkbezoeken in Nederland (Nijmegen)

Je bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen (in principe via openbaar vervoer, maar verplaatsingen  met eigen wagen zijn niet uitgesloten)

Aanbod:

Je krijgt een tijdelijk contract van 5/5 tewerkstelling met een aantrekkelijk salaris volgens barema 1.80 van het Paritair Comité 330, minstens tot eind 2020.

Dit salaris wordt verder aangevuld met ontwikkelings- en vormingskansen, een vergoeding voor woon-werkverkeer en maaltijdcheques.

Je werkt in een glijdend uurrooster met mogelijkheid tot telewerken (tot 52 dagen op jaarbasis).

Je kan ons makkelijk bereiken met het openbaar vervoer.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar dhr. Luc Van Waes, vacature@vivosocialprofit.org vóór 9 januari 2019, met duidelijke vermelding ‘Onderzoeker Gegevensset Vrijheidsbeperkende maatregelen’’.
Wens je meer informatie over de functie?
Bel Procesbegeleider - Eric Noorthoorn: 0031 610656706
Wens je meer informatie over VIVO en/of Icoba als team?
Bel Icoba Projectverantwoordelijke Katrijn Ossaer: 02/227 60 08 of kijk op https://www.vivosocialprofit.org/over-VIVO en op https://www.icoba.be

Selectieprocedure

Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven en cv’s, nodigen we de kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek rond midden januari.  
De selectiecommissie beslist nadien zo snel mogelijk zodat er snel kan gestart worden.

VIVO vertrekt vanuit de competenties van haar medewerkers.
Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit…

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Barema 1.80 van het Paritair Comité 330
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacature@vivosocialprofit.org
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
VIVO vzw
Saincteletttesquare 13-15
1000  Brussel