VOLTIJDS COÖRDINATOR VRIJETIJDSWERKING-STAFMEDEWERKER (M/V)

KVG-Vorming vzw ZOEKT:

VOLTIJDS COÖRDINATOR VRIJETIJDSWERKING-STAFMEDEWERKER (M/V)

KVG-Vorming vzw is een organisatie voor en door mensen met een handicap. In alle regio’s van Vlaanderen zet ze initiatieven op om mensen met een handicap beter te laten deelnemen aan de samenleving, om hen hun eigen leven in handen te laten nemen en hen kansen te geven op een goede vrijetijdsbesteding. Dat gebeurt zowel via de vrijetijdsprojecten als via de vereniging met afdelingen en doelgroepwerkingen.

De vrijetijdswerking van KVG-Vorming kent 6 regionale vrijetijdszorgorganisaties. Elk project zet in zijn eigen regio vrijetijdsactiviteiten en -groepen op en biedt individuele trajectbegeleiding aan voor personen met een handicap die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Functie

De coördinator vrije tijd:

1. coördineert de 6 regionale vrijetijdszorgorganisaties van KVG-Vorming. Hij/zij:

 •    neemt deel aan de stuurgroepen vrije tijd, die de dagelijkse werking van elk vrijetijdsproject opvolgen en plannen
 •    volgt de lopende regionale beleidsplannen op
 •    stelt samen met de regionale vrijetijdswerkers de afrekeningsdossiers en jaarverslagen op
 •    volgt de financiën op van de vrijetijdsprojecten
 •    werkt mee aan de opbouw van nieuwe, regionale beleidsplannen voor de komende jaren 
 • 2. begeleidt de regionale vrijetijdswerkers. Hij/zij:
 • bereidt de stafvergaderingen voor en leidt ze
 • zet intervisie op ter ondersteuning van de vrijetijdstrajectbegeleiding  in de verschillende regio’s
 • doet de personeelsopvolging
 •   volgt het VTO-beleid binnen de vrije tijd op
 • 3.     zorgt voor de inbedding van de vrijetijdswerking binnen de KVG-Groep. Hij/zij:
 •    bereidt gezamenlijke stafvergaderingen met de verenigings- en  vrijetijdswerkers voor
 • overlegt regelmatig met de verantwoordelijken van de vereniging
 •    werkt mee aan de publicaties voor vrijwilligers en leden

4.          vertegenwoordigt de KVG-vrijetijdswerking extern. Hij/zij:

 •    volgt het beleid op inzake vrije tijd voor personen met een handicap
 •    overlegt met andere vrijetijdszorgorganisaties
 •    onderhoudt het contact met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de instantie waardoor de vrijetijdszorgorganisaties erkend en betoelaagd worden
 •    neemt de contacten op in het kader van de vrijetijdstrajectbegeleiding

De coördinator vrije tijd neemt als stafmedewerker op het algemeen secretariaat ook een aantal algemene taken op van KVG-Vorming vzw. In overleg met de andere stafleden op het AS, de algemeen directeur en de raad van bestuur worden de taken van het team vastgelegd. Op dit moment hebben wij zeker nood aan een creatief medewerker die:

 •          meewerkt aan algemene sensibiliseringsacties
 •          het ondersteunen van het Buddy-project van KVG-Vorming vzw
 •          dienstverlening aan de werkingen van vereniging en vrije tijd (vb. eerste info rond verzekering)
 •          actief deelnemen aan de plannen om de algemene werking binnen de vzw te verbeteren en te vernieuwen
 •          een actieve plaats innemen in (tijdelijke) werkgroepen die groeien uit de werking

Kennis en vaardigheden

Leiding geven, coördineren, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken, werken in team, initiatief nemen, kennis van PC, vaardigheden omtrent vergaderen, samenwerken met collega’s en vrijwilligers, correct omgaan met personen met een handicap. Inzicht in de gehandicaptensector is een voordeel.

Profiel

-          Minstens een bachelor  met voorkeur diploma in een menswetenschappelijke richting.

-          Visie en doelstellingen van KVG over personen met een handicap delen.

-          In het bezit van een rijbewijs (rijbewijs B) en beschikken over een wagen

-          Ervaring in leiding geven en coördineren is een extra-troef.

Biedt
Contract van onbepaalde duur.
Tijdregeling: Voltijds, 37,5 uur per week
Dienstregeling: Dagwerk, occasioneel avond- en weekendwerk.

Standplaats: Antwerpen met regelmatig verplaatsingen naar de regio’s .

Loonbarema: barema’s sociaal-culturele sector, b1B

Solliciteren kan uiterlijk tot 10 augustus  met CV en sollicitatiebrief

KVG Vorming - Vrije tijd – Marc Kempen
A. Goemaerelei 66

2018 Antwerpen
BELGIE
E-mail: t.a.v. Marc Kempen via: marc.kempen@kvg.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 329.01 B1b
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij marc.kempen@kvg.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KVG Vorming vzw
A. Goemaerelei 66
2018  Antwerpen