Voltijds Medewerker Sociaal Verhuurkantoor

1. OMSCHRIJVING

Woonaksent vzw is een erkend Sociaal Verhuurkantoor met als kernopdracht woningen inhuren op de private huurmarkt om ze, eventueel na verbeterings- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Woonaksent zoekt dringend twee voltijdse medewerkers (inhuurname vastgoed, beheer woningkwaliteit en huurbegeleiding) met zin voor initiatief, ter ondersteuning van de dagelijkse werking.

2. TAAKOMSCHRIJVING

Huurbegeleiding
- Intensieve woonbegeleiding van de huurders – opbouwen vertrouwensrelatie
- Telefonische contacten
- Huisbezoeken
- Administratieve opvolging (premies, huursubsidies…)
- Zoeken naar constructieve oplossingen bij woonproblemen (hygiëne, overlast…)
- Samenwerking met andere (welzijns)diensten – opbouwen netwerk (OCMW, CAW…)
- Inschrijven van kandidaat-huurders
- Toewijzen van woningen aan kandidaat-huurders
- Registratie en Actualisatie van de gegevens van de kandidaat-huurders

Prospectie
- Vertrouwd met de woninghuurmarkt instaan voor de prospectie en selectie van aangeboden panden met het oog op kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige huurwoningen, in samenspraak met de coördinator.
- Onderhandelen met huidige eigenaars om de kwaliteit van het huidige woningbestand te verbeteren en de goede kwaliteit te behouden.
- Eigenaars ondersteunen en adviseren bij het zoeken van de juiste aannemers en hiervoor ook nauw samenwerken met de technische diensten van de lokale OCMW's.
- Op de hoogte blijven van de steeds veranderende premies en aanvragen in naam van eigenaars.
- Verantwoordelijk voor het administratieve luik bij het inhuren van woningen zoals het opstellen en registreren van hoofdhuurcontracten, maken van plaatsbeschrijvingen,…

3. COMMUNICATIE IN DE ORGANISATIE

Teamwerking met coördinator en huurbegeleiders van de lokale antennes. Je staat nauw in contact met de rest van het team om een vlot werkende organisatie te verzekeren.

4. PROFIEL EN FUNCTIEVEREISTEN
Bachelorsdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen
Belangstelling voor de woon- en kansarmoedeproblematiek
Technisch inzicht en bereidheid hierin bij te scholen
Kunnen omgaan met diverse belangengroepen: huurders, eigenaars en sociale diensten
Sterk in onderhandelen
Eigen wagen is essentieel

Zelfstandig en in team kunnen werken
Dynamisch, assertief en zin voor initiatief
Op een constructieve en actieve manier kunnen omgaan met stresserende probleemsituaties

Beschikken over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
Bekwaam en punctueel in het uitvoeren van administratie (dossiervorming en –opvolging)
Kennis van word, excel, windows, outlook   
Een eenvoudig gesprek kunnen voeren in het Engels en Frans

Kennis van de woninghuurwet en de Vlaamse Wooncode is een meerwaarde

5. ARBEIDSVOORWAARDEN
Voltijds (38u./week)
Contract van onbepaalde duur
Verloning volgens PC 319.01 (B1c), eindejaarspremie
Groepsverzekering
Vergoeding dienstverplaatsingen

6. SOLLICITATIEPROCEDURE

Gemotiveerde kandidatuurstellingen met cv richten t.a.v. Bert Dult - coördinator, SVK Woonaksent vzw, Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde en/of mailen naar info@woonaksent.be ten laatste maandag 30 april 2018. 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef die zal doorgaan dinsdagavond 15 mei 2018 tussen 18u30 en 20u00. 
Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 22 mei 2018 (avond). 
Indiensttreding: onmiddellijk 
Meer informatie is verkrijgbaar via 052/378575.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@woonaksent.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Woonaksent VZW
Gentsesteenweg 1
9200  Dendermonde