voltijds pedagogisch contextbegeleider (38/38 - m/v/x) – onbepaalde duur

1. Doel van de functie

De pedagogisch contextbegeleider heeft als hoofdopdracht op methodische wijze hulpverlening te bieden aan:

-          Maatschappelijk kwetsbare jongeren (17- 21 jaar) en hun context, met als doel het uitbouwen van een stabiele thuis voor de jongere in functie van een kwaliteitsvolle toekomst.

-          Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie en waarbij professionele, pedagogische ondersteuning noodzakelijk is. Kenmerkend is dat opvoedingsproblemen hardnekkig en complex zijn. Vaak zijn er tevens problemen op diverse levensdomeinen.

We verwachten dat een contextbegeleider 3 werkvormen toepast (Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, intensieve kortdurende thuisbegeleiding en Thuisbegeleiding). Een voltijdse medewerker heeft 5 dossiers waarvan 2 CBAW-begeleidingen, 2 IKT-begeleidingen en één thuisbegeleiding en gaat gemiddeld 9 maal per week op huisbezoek.

Het werkingsgebied voor deze functie is regio Gent-Deinze-Eeklo.

2. Taken

-          Als begeleider sta je gedurende het volledige begeleidingstraject in voor een professionele en kwalitatieve vraagverheldering en diagnostiek i.s.m. het cliëntsysteem.

-          Als begeleider richt je je op het aanleren en versterken van praktische en sociaal-emotionele vaardigheden bij de cliënt (cliëntsysteem), je fungeert daarbij als rolmodel of zet anderen als rolmodel in. Je richt je op het verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden en/of belangrijke personen uit het netwerk van de cliënt of het cliëntsysteem en helpt om het sociale netwerk te herstellen en te versterken. Naast verbale contacten zijn er handelingscontacten in het gezin in de vorm van oefenen van nieuw gedrag, analyseren van videobeelden en ontwikkelen van manieren en middelen ter versterking van het effect van het handelen. Indien nodig biedt je praktische hulp om de balans tussen draaglast en draagkracht te verbeteren bij het cliëntsysteem.

-          Verantwoording en registratie van de geboden hulpverlening en de behaalde resultaten zijn belangrijke onderdelen van jouw werk. Om de kwaliteit van de hulpverlening te garanderen moet de voortgang en het resultaat van het hulpproces transparant te zijn. Dit geldt zowel voor jouw inzet als begeleider als voor de inzet van andere betrokkenen. Je maakt met het cliëntsysteem en eventueel de andere betrokken partijen afspraken over de wijze waarop de behaalde resultaten worden geëvalueerd. Tevens bespreek je regelmatig de begeleidingen met de werkbegeleider, gericht op de realisatie van de begeleidingsdoelstellingen.

-          Als begeleider neem je deel aan overleg en collegiale consultatie. Je draagt bij aan de verantwoording van het werk van de organisatie en treedt op als ambassadeur voor de organisatie. Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid voor de dienst en de organisatie en biedt inzicht in de kwaliteit van het werk door te werken met het registratiesysteem van de organisatie. Je inventariseert en signaleert gewenste veranderingen in de hulp- en dienstverlening. Daarbij maak je gebruik van beschikbare methodieken, richtlijnen en standaarden en bewaak je de balans tussen werkdruk en zorgvuldige uitvoering. Je overlegt met je leidinggevende over je inzet en stelt je open voor toetsing en bewaking.

.3. Technische vereisten

Absolute vereisten

-          Diploma hoger onderwijs bachelor (graduaat) of diploma master (licentiaat) in een menswetenschappelijke richting.

-          In het bezit zijn van een rijbewijs B en beschikken over een wagen.

-          Beschikken over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (model 2).

-          Bereidheid tot frequent avondwerk (2 tot 3 tal avonden per week), volgens de noden van het cliëntsysteem.

Andere vereisten

-          Beschikken over minimum 3 jaar ervaring (bij voorkeur meer) binnen de hulpverlening (bij voorkeur met het begeleiden van jongeren en gezinnen).

4. Wij zoeken ter versterking van ons team iemand met volgende attitude, competenties en vaardigheden als mens en hulpverlener

-          Een hulpverlener met authentieke, respectvolle, integere, participatieve en warme basishouding t.a.v. het cliëntsysteem. Dit houdt een fundamenteel engagement in om te doen wat nodig is op het moment dat het nodig is (ook al vergt dit een extra inspanning, bovenop het gewone);

-          Een hulpverlener met een oplossingsgerichte basishouding en met goede vaardigheden met betrekking tot oplossingsgerichte gespreksvoering.

-          Een hulpverlener met goede organisatorische vaardigheden die communicatief, planmatig en logisch, overzichtelijk en flexibel is in de uitbouw van de begeleiding en de handen uit de mouwen steekt wanneer nodig.

-          Een hulpverlener die beschikt over een brede vorming en kennis. Naast de professionele kennis dient de hulpverlener te beschikken over een breed gamma aan praktische kennis en vaardigheden waarmee je het cliëntsysteem in hun dagelijks leven kan ondersteunen. We hechten veel belang een goede kennis van methodisch werken met als onderliggende theoretische kaders oplossingsgericht werken, operante leertheorie en systeemtheorie, aan beroepsgeheim, ontwikkelingspsychologie enz.)

Tevens dien je te beschikken over goede diagnostische vaardigheden (observatie, gebruik van diagnostische vragenlijsten, enz.). Als mens en hulpverlener ben je een zelfkritische persoon, met een lerende opstelling en drive.

-          Een positieve maatschappelijk geëngageerde persoon in woorden en daden.

-          Een dynamische, creatieve en ondernemende persoonlijkheid die zelfstandig kan werken.

-          Een fijne constructief-kritische collega. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is om hun werk goed en correct uit te voeren. Je geeft energie aan je collega’s op momenten dat het moeilijker gaat. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer.

-          Een goede beheersing van Frans en Engels is een pluspunt.

5. Ons Aanbod

-          Een bediendecontract met een opdrachtbreuk van 38/38. Het contract is een contract van onbepaalde duur.

-          Salariëring: begeleider klasse 1, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c (het barema is raadpleegbaar via http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm). Relevante ervaring die door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn wordt erkend, wordt meegerekend.

-          Extra legaal voordeel: maaltijdcheques.

-          Een vergoeding per kilometer voor het gebruik van uw wagen bij dienstverplaatsingen zoals bepaald in pc 319.01.

-          Een goede vorming, training en bijscholing eigen aan de werkvorm.

-          Een goed uitgebouwde ondersteuning in je werk en je persoonlijke professionele ontwikkeling.

6. Hoe solliciteren?

Bezorg tegen ten laatste (tot en met) zondag 28 april 2019:

a) uw gemotiveerde kandidatuurstelling,

b) uw curriculum vitae,

aan De Cocon vzw, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be

7. Bijkomende informatie

In 'De Cocon' werken we in ons begeleidingswerk met duidelijk beschreven methodieken.

Meer informatie over De Cocon, Jeugdhulp aan huis, vind je op onze website: www.decocon.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: begeleider klasse 1, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c (het barema is raadpleegbaar via http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm). Relevante ervaring die door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn wordt erkend, wordt meegerekend.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@decocon.be
    met referentie T.a.v. dhr Wim Taels
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Cocon
Ham 133 133
9000  Gent