VOLTIJDSE MAATSCHAPPELIJK WERKER (B1-B3) VOOR DE ALGEMENE SOCIALE DIENST, met aanleg van een werfreserve van 1 jaar

Het OCMW van Drogenbos is op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) voor de volgende openstaande vacature:

VOLTIJDSE MAATSCHAPPELIJK WERKER (B1-B3) VOOR DE ALGEMENE SOCIALE DIENST, met aanleg van een werfreserve van 1 jaar.

Contractuele functie van onbepaalde duur
Voltijds
Weddenschaal B1-B3: bruto geïndexeerd maandsalaris: min. € 2460,78

Indiensttreding: 1 maart 2020

Takenpakket: Je streeft samen met de collega’s van de sociale dienst, naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je zal de cliënten die je zijn toevertrouwd op hun maat materieel, administratief en/of psychosociaal begeleiden en ondersteunen, met als doel een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie te waarborgen.

Diplomavereiste: Je beschikt over een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of je hebt een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
Je voldoet aan de taalwetgeving.
Je slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands)

Wij bieden jou een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, ruime opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan je verkrijgen bij het afdelingshoofd welzijn, Stephanie Walravens tel: 02 334 72 32 – E-mail: stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be

Dien je kandidatuur, vergezeld van je cv, een kopie van het vereiste diploma en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier in, uiterlijk op 18 december 2019. Dit kan d.m.v. een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) aan de voorzitter van het OCMW, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos, of een E-mail t.a.v. stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het OCMW.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Weddenschaal B1-B3: bruto geïndexeerd maandsalaris: min. € 2460,78
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
OCMW Drogenbos
Grote Baan 226
1620  Drogenbos