vormingswerker contract onbepaalde duur jobtime 32u voor het team De Totem ( M/V/X)

Organisatie

vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk.

We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat.

We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving.

We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd en zorg en werk.

vzw aPart heeft een vacature voor een vormingswerker in groep voor hun dagcentrum “De Totem”, Berouw 138, 9000 Gent. Naast de groepsbegeleiding begeleid je enkele kinderen individueel.

 

Omschrijving

Coördineert het groepsgebeuren en bewaakt de groepsdynamiek

Organiseren van groepsactiviteiten, creatief en gestructureerd

Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …

Stemt de planning af op de beschikbare tijd en middelen

Maakt afspraken over de taakverdeling van de groepswerking

Volgt de keuze voor activiteiten, materiaal en middelen op en stuurt bij waar nodig

Hanteert werkmethodieken vanuit het vormingswerk aangepast aan de doelgroep, het thema, de situatie

Stemt het activiteitenaanbod af op de doelgroep

Brengt eigen sociaal-agogische expertise in

Houdt rekening met de diversiteit van de doelgroep (culturele en sociale achtergrond, leeftijd, gender, ...)

Individuele begeleiding

Tijdsregeling

Contract onbepaalde duur van 32/38u met avondwerk.

Profielvereisten

Je bent een op-en-top teamspeler en je authenticiteit is je grootste troef.

Je staat open voor diversiteit

Je vindt het logisch dat elk individu aan het roer van zijn eigen leven staat en draagt deze visie uit met respect voor de waarden en de cultuur van de jongeren die je begeleidt.

Je investeert in het aangaan van goede relaties met de jongeren, connecties maken is een sterkte van jou.

Verbindend en oplossingsgericht communiceren/werken zijn je tweede natuur.

Complexe problematieken en situaties dagen je op een positieve manier uit om samen op zoek te gaan naar krachten en oplossingen.

Je sluit aan bij de leefwereld van maatschappelijke kwetsbare jongeren en hebt ervaring met de doelgroep.

Je hebt noties van, of je bent bereid om je te verdiepen in, verschillende begeleidingsmodellen en pedagogische methodieken en kan deze inzetten in het ondersteunen van de jongeren.

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in de sociale sector.

Rijbewijs B is een pluspunt

Kennis van andere talen is een troef

Je bent bereid om avondwerk te doen.

Aanbod

Verloning volgens diploma  in PC 319.01 met max barema b1c

Onmiddellijke indiensttreding

Boeiende en inspirerende werksfeer

Inwerking en ondersteuning

Plaats Tewerkstelling

De Totem, Berouw 138 te 9000 Gent.

Solliciteren

Contactpersoon: info te verkrijgen bij Ursula Jaramillo (teamverantwoordelijke team De Totem – telefoon De Totem 09/224.31.75 en GSM 0473.75.61.01).

Sollicitatieprocedure : motivatiebrief + CV via mail naar ann.reed@vzwapart.be 

ten laatste op 24 november 2019.

Website www.vzwapart.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Pc 319.01 barema volgens diploma, maximum B1C
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ann.reed@vzwapart.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Totem
Berouw 138
9000  Gent