Vrijwillig beleidsmedewerker

De vereniging ‘Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers’ wil een platform zijn waar alle aan de UGent afgestudeerde filosofen en moraalwetenschappers en de leden van de vakgroep elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich kunnen inzetten om de uitstraling en kwaliteit van de opleiding te bevorderen. 

Visie

We organiseren activiteiten en ontmoetingsmomenten om het contact tussen de alumni onderling en met de Universiteit Gent te versterken.

We zetten het maatschappelijk belang van filosofische attitudes en vaardigheden in de verf om zo de uitstraling van de opleidingen wijsbegeerte en moraalwetenschappen te bevorderen.

We dragen bij tot de relevantie en kwaliteit van de opleiding door de onderwijsactiviteiten te ondersteunen.

Vacature

AGFM is op zoek naar iemand die ons vrijwillig kan ondersteunen om onze visie te verwezenlijken door het (verder) ontwikkelen van communicatie middelen, het mee organiseren van evenementen en het samen nadenken over andere mogelijke manieren om onze missie waar te maken. Afgestuurd zijn als filosoof of moraalwetenschapper aan de UGent is noodzakelijk. Dit vraagt een engagement van enkele uren per week, met een minder actieve periode in de zomermaanden.

Gebruikte tools:

 • Facebook-pagina
 • WordPress website
 • Mailchimp
 • Spreadsheets
 • We staan open voor aanpassingen of uitbreidingen aan deze toolset (bv Eventbrite, Meetup, LinkedIn, …)

Grafisch talent is een plus.

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij wouter.trappers@outlook.com
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Blandijnberg 2
9000  Gent