Vrijwillige arts (m/v/x) Humanitaire HUB, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld en is aanwezig in verschilllende landen waaronder België. Net als in het hele land verzorgt Dokters van de Wereld in Brussel de meest kwetsbare personen en personen die van zorg uitgesloten zijn. Door hun pleidooien en hun werk op het terrein helpt Dokters van de Wereld ook om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.
Sinds de zomer van 2017 baart het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation ons zorgen. In eerste instantie waren me met onze Medibus en vliegende ploegen verpleegkundigen aanwezig in het park. Eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (Oxfam, AZG, het Rode Kruis, het burgertplatform en Vluchtelingen-werk Vlaanderen) een medische urgentiepost geopend om het gebrek aan adekwate medische structuur in de sector op te vangen. Dit was de start van de humanitaire HUB.
Sinds 8 janari 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.
Wij blijven de nadruk leggen op de dringendheid van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en er zijn in geen geval langetermijnplannen om zich definitief in Brussel te vestigen.

DOEL VAN HET PROJECT

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:
beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;
de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;
hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De arts houdt algemene medische consultaties voor de patiënten die door de verpleegkundige van Dokters van de Wereld België werden doorverwezen, door de patiënt in zijn totaliteit te benaderen (psycho-medisch-sociaal). Hij/zij maakt samen met de andere anrtsen en verpleegkundigen deel uit van de medische groep van het project.

TAAKOMSCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voor het begin van de consultaties:
• het medisch consultatiekabinet voorbereiden (materiaal, apotheek, papieren, enz.);
• Deelnemen aan de briefing van de consultatieploeg die de belangrijkste aandachtspunten bespreekt.
Tijdens de consultatie:
• De patiënten die door de verpleegkundige van Dokters van de Wereld België doorverwezen werden onderzoeken: anamnese, medisch onderzoek, diagnose stellen, zo nodig behandeling bepalen en eventueel doorverwijzen naar COZO of een partnerstructuur van Dokters van de Wereld België;
• uitgebreid samenwerken met de rest van de ploeg van Dokters van de Wereld België: onthaalmedewerkers en verpleegkundigen, om er zeker van te zijn dat alle nodige stappen in het traject van de patiënt gerespecteerd werden (optimale behandeling);
• meewerken aan de verbetering van de zorgtoegang voor de patiënten door ondertekening van de attesten voor dringende medische hulp (DMH).
Na de consultaites:
• de consultatieruimte opruimen en nagaan of de apotheek nog voldoende aangevuld is voor de volgende consultatie;
• deelnemen aan de debriefing van de ploeg en de op te volgen punten doorgeven aan de projectreferent, ontbrekende medicijnen, enz.

PROFIEL

Opleiding: diploma van huisarts of assistent huisarts, erkend in België (RIZIV-nummer) en ingeschreven bij de Belgische Orde van Geneesheren. Minstens 2 jaar medische ervaring. Werktaal: Frans.
Vereiste kwaliteiten: ploegwerk, zin voor menselijk contact, luisterbereidheid, geduld.
BESCHIKBAARHEID: 3 keer per maand (medische consulten van maandag tot vrijdag van 13u tot 18u)

WIJ BIEDEN

• Ontmoeting met de wereld van de humanitaire medische ontwikkelingshulp
• Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
• Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering
• Vormingsmogelijkheden mbt de specifieke doelgroep en zorgverlening.

CONTACT
Heeft u nog extra vragen of informatie nodig : engagement@doktersvandewereld.be

HEEFT U BELANGSTELLING?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie via de onderstaande link:
https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vrijwillige-arts-mvx-humanitaire-hub#

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@doktersvandewereld.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
kruidtuinstraat 75 75
1210  Brussel