Vrijwillige lesgevers gezocht!

IQRA+ is een onderwijsproject van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) dat samen met de ouders, school en kinderen actief werkt aan het verminderen van leermoeilijkheden bij kinderen. 

In de eerste plaats willen we dat kinderen (zelf)vertrouwen vinden, leren geloven in eigen kunnen en de mogelijkheid om vooruitgang te boeken. Het werken aan die positieve gerichtheid staat centraal en dient het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kinderen te versterken. Tevens streven we naar maximale leerprestaties door een structurele aanpak binnen een veilige leeromgeving te ontwikkelen.

Deze aanpak richt zich zowel tot de kinderen als tot hun ouders.
De kindersessies gaan 2 keer per week - op dinsdag en donderdag - door en worden begeleid door bekwame lesgevers. Dit kunnen leerkrachten zijn, sociaal werkers, universitair opgeleiden, … en/ of mensen die ruime ervaring hebben in het werken met kinderen.

Samen met de ouders, school en lesgevers wordt er integraal gewerkt rond leermoeilijkheden; vertrekkend vanuit de kansen, de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind afzonderlijk (gedifferentieerd werken) en vanuit de eigenheid van de kinderen (ervaringsgericht werken).  

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: Onkostenvergoeding
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij secretariaat@fmv-vzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
FMV
Oudstrijdersstraat 9
2140  Borgerhout