Vrijwillige nachtoppas Lennik

Om continuïteit in onze zorgverlening te garanderen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die wensen in te slapen bij zorgbehoevende personen. Je kan hen ondersteunen door te helpen bij het avondmaal en ontbijt, gezelschap houden tijdens de avond of assisteren bij het toiletbezoek. Het geeft de cliënt en de mantelzorger een veilig gevoel om te weten dat er iemand is, die hulp kan bieden waar nodig.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: €2,5/u
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij lindy.deneys@svhg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Lennik
Vrijheidslaan 34
1081  Brussel